Tom Fjornes

Indremedisiner
Volvat Majorstuen, Volvat Fredrikstad

Dr. med. Tom Fjornes (født 1956) ble ferdig lege i Tyskland i 1985 og spesialist i generell indremedisin i 1996. I 1997 tok han dr-graden i medisin (Tyskland).

Han har bred erfaring fra arbeid som overlege og avd.overlege på sykehus i Tyskland. I 2007-2010 var han seksjonsoverlege på generell medisinsk seksjon på Bærum sykehus. 2008 - 2010 ledet han klinisk etikk-komité der. Han var medlem av Spesialitetskomitèen i indremedisin 2008-2010.

Dr Fjornes er en meget erfaren kliniker. Han hadde i flere år ansvaret for diabetikerundervisningen på et sykehus i Nord-Tyskland. Han har lang erfaring innen ultralydundersøkelse, blant annet av bukhulen (abdomen).

I den kliniske vurderingen av mageplager benytter dr Fjornes seg av ultralyd i tillegg til å undersøke buken klinisk. Han utfører også ultralydundersøkelser av bl.a. halskar og beinvener og -arterier.

Ved spørsmål om blodsykdommer tar han ved behov benmargsprøver. Stoffskiftesykdommer er et annet fagfelt som dr Fjornes har spesiell interesse for.