Hallvard Græslie

Overlege
Volvat Ulriksdal

Hallvard Græslie har drevet med overvektskirurgi i form av laparoskopisk gastric bypass siden 2004, og utfører ca 100 slike inngrep pr.år. Han har jobbet regelmessig med operasjoner innen gastrokirurgi og overvekt ved Volvat, Ulriksdal Sykehus Bergen siden 2009.

Han har arbeidserfaring fra Sykehuset Namsos (1989), St Olavs Hospital (1996 - 2000) og siden 2000 vært ansatt som overlege og spesialist i gastroenterologisk kirurgi. Er seksjonsoverlege i gastrokirurgi Sykehuset Namsos siden 2013.

Utdannet Cand med i 1988 fra Universitetet i Oslo, spesialist i generell kirurgi i 1998 og spesialist i gastroenterologisk kirurgi i 2000.

Jobbet med introduksjon og innføring av laparoskopiske prosedyrer siden 1993, utfører i dag kirurgi ved:

  • Syreoppstøtssykdom
  • Overvekt
  • Tilstander i magesekk og tolvfingertarm
  • Tilstander i galleblære og galleveier
  • Tilstander i tynn-, tykk- og endetarm
Interesser: Er styremedlem i SOReg Norge (Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi) siden 2015.