Mariann Grønnestad

Allmennlege/ Spesialist i Allmennmedisin Legevakt
Volvat Majorstuen
Behandlingsområder: Allmennmedisinske problemstillinger generelt/legevakt. God kompetanse på stoffskiftesykdommer, indremedisinske problemstillinger og idrettsmedisinske spørsmål/belastningslidelser.
Exercise is medicine

Utdannet ved Technische Universitat Munchen. Har jobbet 5 år ved indremedisinsk avdeling Diakonhjemmet og Bærum sykehus, deretter over 10 år med allmennmedisin. Syklist.