Fakhira
Khalid

Meningen med livet er et liv med mening
Fakhira Khalid

Om Fakhira

Fakhira har jobbet som nevrolog ved Volvat Majorstuen siden august 2017. Hun har tidligere jobbet ved Sykehuset Telemark, Skien fra 2011-2013 og ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet fra 2013-2017.

Hun har bred erfaring innen både generell nevrologi, bevegelsesforstyrrelser og cerebrovaskulære sykdommer. Ved OUS, Rikshospitalet jobbet Fakhira med pasienter med komplekse nevrologiske tilstander.

Fakhira har i tillegg jobbet som lege i spesialisering innen fagfeltet fysikalsk medisin og rehabilitering i 2010-2011 og senere som overlege ved Sunnaas Sykehus hvor hun fikk erfaring med rehabilitering av pasienter med kroniske nevrologiske tilstander og nakke/rygg plager.

Fakhiras arbeidsplass

Time hos
oss