Svein Andreas Ihlen Kjos

Psykologspesialist
Volvat Majorstuen, Volvat Nationaltheatret
Behandlingsområder: Psykiske lidelser, akutte kriser, utredninger, relasjonelle vansker, traumer, utbrenthet, foreldreveiledning, samlivsproblematikk.
I samtaleterapi har jeg fokus på hva som skaper og opprettholder problemene dine og hvordan vi kan skape positive endringer for å øke din livskvalitet.

Psykologspesialist Svein Andreas Kjos er utdannet psykolog ved Universitet i Oslo og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han har bred kompetanse og erfaring innenfor utredning og behandling av et vidt spenn av psykiske tilstander – fra lettere stress- og depresjonstilstander til alvorlige sinnslidelser som psykoser. De senere år har Svein Andreas jobbet mye med angsttilstander, depresjoner, traumer, akutte kriser, spiseforstyrrelser, selvfølelsesproblematikk, relasjonelle vansker og personlighetsproblematikk.

Svein Andreas Kjos har mer enn 10 års erfaring som psykolog i offentlige helsevesen, med behandling av mennesker i alle aldere, både poliklinisk og gjennom innleggelser. Han er forfatter av boken «helt alminnelig galskap – en oppslagsbok over psykiske lidelser » som kom ut på Gyldendal Akademisk forlag i 2008, og var faglig ansvarlig for en akuttpost på Blakstad sykehus før han startet som psykologspesialist ved Volvat Medisinske Senter.

Svein Andreas Kjos har lang erfaring som psykoterapeut og videreutdannet i intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP). ISTDP er en dokumentert terapimetode som har vist seg effektiv for de fleste psykiske vansker.