Ny psykologspesialist: Svein Andreas Kjos

Volvat på Nationaltheatret satser sterkt på utredning og behandling av psykiske vansker og lidelser, og vi er stolte av å ha knyttet til oss den svært erfarne psykologspesialisten Svein Andreas Kjos.

Svein Andreas Ihlen Kjos - Psykologspesialist

31.01.2018

Svein Andreas begynner å jobbe hos oss en dag i uken fra februar, og for fullt fra mars. Vi er styrket med en solid ressurs som kan støtte oss i behandling av alt fra angst og depresjon, til håndtering av sammensatte livskriser, utbrenthet, eller relasjonelle vansker.

Han er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo og spesialist i klinisk voksenpsykologi, med bred kompetanse og erfaring, både fra poliklinisk behandling av voksne og barn, og fra døgnbehandling av voksne ved akuttavdeling på institusjon.

Svein Andreas Kjos har hele sin yrkesaktive karriere vært opptatt av ikke bare pasienten, men også familien rundt. Han har jobbet dedikert med barn som pårørende, og har lang erfaring med å jobbe med par og familier.

Han er videre forfatteren av Gyldendal Akademisk sin satsning på å gjøre psykiske lidelser forståelige for folk flest, gjennom oppslagsboken «Helt alminnelig galskap» fra 2008.

Som terapeut har Svein Andreas kompetanse innen et vidt spenn av psykiske tilstander – fra lettere angst- og depresjonstilstander, til psykoser. De senere år har han jobbet mye med pasienter med spiseforstyrrelser, angsttilstander, depresjoner, traumer, selvfølelsesproblematikk, livskriser, relasjonelle vansker og personlighetsproblematikk.

Han er også utdannet ISTDP-terapeut. ISTDP, eller intensiv dynamisk korttidsterapi som er den norske betegnelsen, er en voksende og anerkjent evidensbasert terapimetode. Den har vist seg å være en effektiv terapimetode for de fleste psykiske lidelser. ISTDP har også forskningsstøtte for behandling av ulike former for medisinsk uforklarte plager og symptomer (MUPS).

Vi er veldig glad for å få Svein Andreas på laget - velkommen til Volvat!

Les mer om vår seksjon for psykisk helse

Svein Andreas Ihlen Kjos

Psykologspesialist

Volvat Nationaltheatret

Relaterte tjenester

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.