Hans Kristian Opøien

Gynekolog
Volvat Majorstuen

Hans Kristian Opøien er spesialist i gynekologi og fødselshjelp. Han har arbeidet som overlege i reproduksjoduksjonsmedisin ved OUS Rikshospitalet og er nå overlege i fødselshjelp ved Akershus universitetssykshus.

Hans Kristian Opøien har doktorgrad i endometriose og ufrivillig barnløshet. Han er opptatt av at kvinner med smerter i underlivet skal bli møtt med respekt og få en rask diagnose, uavhengig om smertene skyldes endometriose eller har andre årsaker. Han er også spesielt opptatt av de som ønsker å bli eller akkurat har blitt gravide; at de skal ha en trygg og sikker oppfølging før og under graviditeten.

Dr Opøien er forfatter av flere internasjonale publikasjoner. Han sitter i styret i Norsk Gynekologisk Forening og har et sterkt engasjement for sitt fag og sine pasienter.