Kjell I.
Pettersen

Om Kjell I.

Kjell Ingar Pettersen er kardiolog, det vil si offentlig godkjent spesialist i hjerte-sykdommer. Han har også en doktorgrad som omhandler vurdering av livskvalitet hos pasienter med hjertesykdommer.

Han har i tillegg til å være spesialist i hjertesykdommer bred klinisk erfaring, og har arbeidet innen allmennmedisin, sykehjemsmedisin, samfunnsmedisin og generell indremedisin.

Innen kardiologi har han arbeidet med pasienter med kronisk hjertesykdom som har gjennomgått hjerteinfarkt eller hjertesvikt og pasienter med hjerterytmeforstyrrelser og sykdom i hjerteklaffer. Han har de senere år forsket på sykdom i hjerteklaffer og veiledet flere doktorgradskandidater innen dette feltet.

Kjell Ingar har også lang erfaring med forebyggende behandling av personer med økt risiko for hjerte- karsykdom som høyt blodtrykk eller forstyrrelser i fettstoffer i blodet (høyt kolesterol).

Kjell I.s arbeidsplass

Time hos
oss

Relaterte tjenester