Michael Zangani

Volvat Fredrikstad, Volvat Moss
  • Utdannet cand.med. ved Universitetet i Oslo. Senere også PhD (doktorgrad) ved Rikshospitalet og Universitetet i Oslo.
  • Flere års erfaring innen plastikkirurgi ved Stavanger universitetssykehus.
  • Spesialist i dermatologi (hudsykdommer) ved Rikshospitalet.
  • Erfaring fra Universitetet i Miami, Florida og fra Los Angeles, California.
  • Kosmetisk utdannelse fra American Academy of Aesthetic Medicine.
  • Advisory board for ZO Skin Health, Los Angeles.
  • Førsteamanuensis ved Høgskolen i Sørøst-Norge.
  • Internasjonal foredragsholder for diverse hudrelaterte temaer.
  • Hovedinteresse innen akne, arr, hudkreft og kosmetiske behandlinger.