Bjørn Busund

Gynekolog
Volvat Majorstuen

Bjørn Busund er spesialist i gynekologi fra 1990. Han har i mange år jobbet som avdelingsoverlege ved gynekologisk avdeling på Oslo Universitetssykehus og regnes som en av pionerene innen kikkhullskirurgi (laparoskopi og hysteroskopi) i Norge fra begynnelsen av 1990 tallet.

Blant de sykdomstilstander han har jobbet mest med er ufrivillig barnløshet, endometriose, blødningsforstyrrelser, muskelknuter i livmoren og forskjellig kirurgisk behandling av disse tilstandene. Han har også betydelig erfaring i operativ behandling av blære-, rektum- og livmorfremfall.

Han er opptatt av å ha en god dialog med pasienter som skal til kirurgisk behandling av ulike underlivssykdommer, og at behandlingsmetode avgjøres i samråd med pasienten etter en slik dialog.