Ryggspesialist i Fredrikstad

Rygg- og nakkekirurgi

Sliter du med plager i rygg eller nakke, er du velkommen til en vurdering og behandling hos oss. Vi har spesialister i nevrokirurgi og ortopedisk kirurgi med lang erfaring.

Vi bruker moderne, avanserte kirurgiske operasjonsmetoder og har døgnbasert sykehusdrift, med operasjonsstuer, oppvåkning og sengepost.

Prolaps

Ofte kan ryggsmerter skyldes prolaps. Dette oppstår når kjernen i mellomvirvelskiven fragmenterer, ringen rundt skiven sprekker opp og biter av skiven presses ut i ryggmargskanalen. Dette fører til et trykk på nerven.

Når bør du operere? 

Et prolaps trenger ikke alltid operasjon. 60-70% blir helt bra eller bedre innen 3 måneder uten operasjon. I løpet av ett år vil mange prolapser gradvis skrumpe inn. Symptomene avtar ofte lenge før. Dersom du opplever følgende symptomer, bør du vurdere operasjon: 
 
  • Tap av blærekontroll eller kontroll med avføring
  • Akutte lammelser i beinmuskulaturen
  • Alvorlige smerter og nedsatt funksjon som følge av smertene.
  • Symptomvarighet mer enn 8 uker uten tegn til bedring.
  • Hyppige isjiasepisoder med sykmeldingsbehov
Det må være samsvar mellom symptomene og resultatene etter en MR-undersøkelse av ryggen for å operere. Vi opererer sjelden dersom ryggsmerter er det overveiende symptomet.
 
Selve operasjonen gjøres med et snitt i huden for å åpne mellom muskelfibrene og fjerne prolapsvevet. Samtidig fjernes løse vevsbiter inne i skiven. Over 90 % av pasientene opplever umiddelbar smertelindring, og 80 % opplever langvarig bedring. Etter en operasjon for prolaps er det vanlig med sykemelding fra lett arbeid i 4 uker, og 6-8 uker dersom du har et tungt arbeid.  

Trang ryggmargskanal (Spinal stenose) 

Det kan oppstå dårlig plass for ryggmarg og nerver på grunn av aldersforandringer. Dette er en utbredt tilstand etter fylte 60 år. 
 
Spinal stenose kan behandles på følgende måter:
 
Dekompresjon
Ved dekompresjon uthules ryggmargskanalen innvendig, slik at nervene får bedre plass og trykksmertene forsvinner fort. Over 80 % vil ha rask lindring av smerter som går ned i leggene. Noen får gradvis tilbakefall eller endringer, men 70 % opplever lindring i et 10-årsperspektiv.  Fordelen med dette inngrepet er at det gir begrenset skade på ledd, leddbånd og muskulatur og tillater rask mobilisering. Etter 6 - 12 uker er du i full aktivitet. Ryggen tåler all vanlig belastning etter denne operasjonen. 
 
Avstiving med dekompresjon - Tlif
Når det foreligger andre endringer, instabiliteter eller deformiteter i tillegg til trang spinalkanal, vil det samtidig bli utført en avstivingsoperasjon. Dette gjør det mulig å fjerne mer beinvev og få bedre oversikt på nervene. Det er i dag mange måter å gjøre avstiving på med skruer, plater, stag og forskjellige innlegg i skiven, såkalte ”bur”. Bur er som regel laget i plastmateriale; kompositt av polyeter-keton og legges inn mellomvirvelskiven etter at innholdet er fjernet.
 
Tlif-teknikken (transforaminal-lumbal-interkorporal-fiksasjon)  teknikken løfter den sammenfalne skiven opp igjen slik at nervene som ligger i klem frigjøres. Det settes inn skruer og festes et stag mellom skruene. Dette gjør ryggraden din mer stabil. Dette gir en varig og robust løsning på mange ryggproblemer. Avstiving er en mer kompleks operasjon og du må regne med 3-6 måneder med rehabilitering. Fordelen med implantater er at du får en umiddelbar stabilisering og ryggen leges sikrere. 
 
Noen av våre medlemsfordeler:
  • 20 % rabatt på våre tjenester (inntil kr. 1000 pr. tjeneste)
  • Gratis tilgang til Helsetelefonen hele døgnet, hele året
  • Gratis medlemskap for studenter
Les mer om medlemskap