Birger Norderud Lærum

Volvat Laguneparken, Volvat Åsane
Behandlingsområder: Utreder og behandler lungesykdommer, hos barn og voksne

28 års klinisk erfaring, fra bl.a. sykehus i Essen, Køln, Stord, Stavanger, fra 1995-2015 Haukeland Universitetssjukehus og 2015-2019 ved LHL-klinikken

Doktorgrad innen astma.

Spesialist i barne- og lungesykdommer, indremedisin.

Spesialkompetanse innen luftveissykdommer (hoste, tungpust, slim, infeksjoner), allergi og eksem.

Ekstra kompetanse på kohls, astma og cystisk fibrose, forsket på det.