Elisabeth Glad
Melandsø

Om Elisabeth Glad

Elisabeth er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen i 2005, og ble godkjent spesialist i klinisk voksenpsykologi i 2013. Hun har lang og bred erfaring innenfor det offentlige psykiske helsevesen, med utredning og behandling av psykologiske utfordringer hos voksne med ulik bakgrunn og i ulike livsfaser.

Elisabeth har videreutdanning i Emosjonsfokusert terapi (EFT). EFT er en evidensbasert humanistisk terapiform som går ut på å utforske, forstå og endre vanskelige og fastlåste følelser.

Hun har i tillegg god kompetanse på utredning av ADHD og samtale med individer med opplevd kjønnsinkongruens.

Elisabeth kan blant annet bistå i utfordringer knyttet til identitet, selvfølelse, vanskelige barndomserfaringer, livstraumer og kriser. Hun er opptatt av eksistensielle temaer og livsvalg. Mennesker som strever med slike temaer opplever ofte blant annet angst, indre uro og bekymring, sosial angst, depresjon, tvangssymptomer, lav selvfølelse, vansker med å regulere følelser, høy grad av skam og selvkritikk og vansker i relasjon til andre mennesker.

Elisabeth er opptatt av å følge deg på veien mot forandring og det å sammen finne veien ut av det som er smertefullt. Spesielt viktig er det at du som søker hjelp skal møte en trygg, aksepterende og ikke-dømmende holdning.

Hun tar imot enkeltindivider og par, både ungdom og voksne.

Elisabeth Glads arbeidsplass

Time hos
oss

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.