Psykolog Lillehammer

Hos Volvats erfarne psykologer får du anerkjente behandlingsmetoder for de fleste psykiske lidelser. Du kan også få hjelp til å takle livskriser og hverdagsutfordringer.

Flere av våre psykologer tilbyr også time på video.

Volvat Psykologi

Våre psykologer har lang og bred erfaring med utredning og behandling av ulike psykiske problemer. Vi samarbeider tett med allmennleger og psykiatere for å gi deg best mulig behandling tilpasset dine behov.

De vanligste lidelsene våre psykologer behandler:

 • Depresjon
 • Sosial angst
 • Panikkangst
 • Tvangslidelse (OCD)
 • Generalisert angstlidelse (GAD)
 • Hypokondri – helseangst
 • Spesifikk fobi
 • Traumer, posttraumatisk stresslidelse (PTSD)
 • Bipolar lidelse (manisk-depressiv lidelse)
 • ADHD (se også ADHD-utredning, og hvor det tilbys)
 • Spiseforstyrrelser
 • Alderspsykiatriske tilstander
 • Parterapi
 • Familieterapi
 • Foreldreveiledning og annen pårørendeveiledning

I tillegg til de vanlige behandlingene tilbyr vi følgende:

 • Tilbud til pasienter med spiseforstyrrelser (psykolog og ernæringsfysiolog, psykiater ved behov).
 • Tilbud om komplett ADHD-utredning med vurdering av medisiner hos psykiater.
 • Flere psykologer med videreutdanning i metakognitiv terapi (ny evidensbasert terapiform som etterspørres mer og mer).
 • To psykiatere på heltid
 • Gruppetilbud

Behandlingstilbudet kan variere noe fra senter til senter

Tidlig hjelp

Forskning tyder på at tidlig hjelp gjør returen til et velfungerende hverdagsliv kortere. Det spiller ingen rolle hvilken diagnose man har.

Tverrfaglighet

I vårt system drar vi veksler på hverandres fagkompetanse.

Vår seksjon for psykisk helse har mulighet til å søke tverrfaglig bistand hos de aller fleste medisinske faggrupper, som psykiater, sexologkirurg, gynekolog, kardiolog, nevrolog og fysioterapeut.

Vi jobber selvsagt tett opp mot det offentlige for best mulig ivaretakelse og oppfølging av pasienten.

Livskriser og hverdagsutfordringer

Vi hjelper også deg som har hverdagsutfordringer og livskriser, og kan tilby parterapi hos psykolog eller sexolog. Du kan også komme til oss med problemer med stress, søvnløshet, lav selvfølelse, sorg, utmattelse og utbrenthet, vanskelige konflikter i nære relasjoner og mobbing.

Vi tilbyr også informasjon og veiledning om psykiske lidelser både til pasienter og pårørende. Vi har et eget team som jobber med spiseforstyrrelser og psykologer som kartlegger og behandler alle typer problemer og alle former for vanskelighet.

Ta kontakt dersom du lurer på noe

Oppsummert har vi stor faglig bredde og kompetanse til å behandle et bredt spekter av psykiatriske lidelser og vi spiller på lag med andre faggrupper internt hos oss.

Vi er samtidig ydmyke nok til å si at vi har begrensninger. I de tilfellene bestreber vi oss på å finsikte henvisning til fagkompetanse utenfor senterets vegger.

Les mer om:

Depresjon

Volvats psykologer og psykiatere har lang erfaring med å behandle depresjon med anerkjente metoder. Det er ingen ventetid og du trenger ikke henvisning.

Alle opplever perioder med nedstemthet, tristhet, manglende energi og kanskje en følelse av at tilværelsen er meningsløs. Dette er normalt. Når disse følelsene vedvarer og det fører til at du ikke fungerer tilfredsstillende i hverdagen, kan terapi hos psykolog eller psykiater være nødvendig. Gjennom behandling hos en av Volvats psykologer eller psykiatere kan du raskere oppleve bedring og økt livskvalitet.

Depresjon er en psykisk lidelse som varierer i styrke, fra mild depresjon til alvorlig depresjon. Den gir både kroppslige og psykiske symptomer. Utmattelse, smerter, negativ tenkning, følelse av håpløshet er vanlige kjennetegn ved depresjon. Hos tre av fire ledsages depresjonen av angst.

Kjennetegn på depresjon

 • Har du de siste par uker kjent deg nedfor, deprimert og ofte følt at alt var håpløst?
 • Har du de siste par uker ofte følt at du ikke interesserer deg for eller gleder deg over det du gjør?

Hvis du svarer ja på disse spørsmålene, blir det neste spørsmålet:

Ønsker du hjelp for å komme deg ut av depresjonen?

Andre kjennetegn på depresjon er: 

 • Svekket konsentrasjon
 • Redusert selvfølelse og selvtillit
 • Skyldfølelse og mindreverdighetsfølelse
 • Negative og pessimistiske tanker om fremtiden
 • Initiativløshet og beslutningsvegring
 • Tanker og planer om selvmord
 • Søvnforstyrrelser
 • Redusert eller økt appetitt
 • Nedsatt seksuell interesse
 • Angst, rastløshet og uro
 • Irritabilitet og temperamentsutbrudd

Verdens helseorganisasjon har slått fast at depresjon er en av de ledende årsaker til sykdom i verden. Lidelsen er en av de viktigste grunnene til arbeidsfravær, sykmelding og uførhet. I tillegg til dårlig livskvalitet hos den som er rammet, er det også omfattende økonomiske og samfunnsmessige omkostninger ved depresjon.

Veien ut av depresjon

Både behandling hos psykolog/psykiater og medikamentell behandling med antidepressiver kan være til god hjelp ved depresjon. Vi tilrettelegger et behandlingsopplegg som er tilpasset deg og din situasjon og vil gi råd om tiltak du kan gjøre selv.

Panikkangst

Volvats psykologer har lang erfaring med utredning og behandling av panikkangst. Vi tilbyr anerkjente behandlingsmetoder.

Et panikkanfall kan forekomme isolert eller i som del av andre angstlidelser. Det inntreffer ofte etter å ha stått i følelsesmessige belastninger og sterkt press over lengre tid.  Et panikkanfall karakteriseres av en intens følelse av frykt for at det vil skje noe forferdelig og med et sterkt kroppslig ubehag og varer vanligvis i 10-20 min.

De kroppslige reaksjonene man kan få under et panikkanfall er:

 • Hjertebank
 • Svetting
 • Hete- og kuldetokter
 • Skjelving eller risting
 • Åndenød eller en følelse av å bli kvalt
 • Brystsmerter
 • Kvalme eller ubehag i magen  
 • Svimmelhet
 • Følelse av uvirkelighet eller å være utenfor seg selv
 • Nummenhet eller prikking

Ved en angstreaksjon setter kroppen i gang mange prosesser for å gjøre deg klar til kamp og /eller flukt. Selv etter at kroppen har forstått at det ikke var noen reell fare vil en kjenne seg nervøs en tid, fordi de kjemiske stoffene fremdeles strømmer rundt i kroppen. Denne spenningstilstanden er naturlig og ufarlig, den har faktisk en hensikt, beskytte oss i tilfelle en fare kommer tilbake, slik den ofte gjorde i våre forfedres tid.

Panikkanfallene som kjennetegner panikkangst, kan inntreffe i en på forhånd fryktet situasjon eller det kan komme plutselig og uventet, uten forvarsel. Da det ikke er noe synlig fare som utløser denne alarmreaksjonen blir det mer uforståelig og skremmende og vi har en tendens til å prøve å finne årsak i en selv; jeg er i ferd med å miste kontrollen, bli gal, dø, få hjerteinfarkt, hjerneslag eller besvime.

Frykten for et nytt panikkanfall kan etter hvert bli et hovedproblem da det oppleves meget ubehagelig, smertefullt og opprivende, selv om det ikke er skadelig i seg selv. Mange med panikklidelse utvikler også agorafobi, sterk frykt for å forlate hjemmet.

Behandling av panikkangst

Psykologene ved Volvat har lang erfaring med å behandle denne type lidelse og drive angsttrening. En viktig del av behandlingen er å få kunnskap om hva som skjer i kroppen, normalisere og akseptere det som skjer i kroppen og å flytte oppmerksomheten bort fra kroppen og ut i omgivelsene. Å avdekke hvilke katastrofetanker som forsterker angsten er også sentralt og det å lære andre måter å forholde seg til disse tankene på.

Støtte i forhold til å bearbeide og dempe utløsende belastninger og stress er også viktig del av behandlingen. Medikamentell behandling vil bli tilbudt der dette vurderes hensiktsmessig.

Hva gjør en psykolog og hva gjør en psykiater?

En psykiater er en lege som har videreutdanning i utredning og behandling av psykiske lidelser. Psykiatere har den fremste kompetansen på medikamentell behandling av psykiske lidelser.

Psykologen har kunnskap både om normalutvikling og psykiske lidelser. Gjennom utdanning og videreutdanning har han/hun fått tilgang til en omfattende verktøykasse av psykologiske metoder for å kunne imøtekomme et stort mangfold av hjelpebehov.

(Fra Psykologforeningen.no)

Behov for samtykke ved time til barn

Ved første time til barn under 16 år må skriftlig samtykke fra begge foresatte tas med, og en forelder være med til timen. Førstegangstime bestilles per telefon, mens oppfølgingtime kan bestilles på våre nettsider.

Last ned og utfyll samtykkeskjema (pdf)

Førstegangstime

1 980,-

Tilleggskostnader kan påløpe

Psykolog i Lillehammer tilbys på

Time hos
oss

Hvorfor velge psykolog hos Volvat?

Med all vår oppmerksomhet

Hos Volvat legger vi vekt på at du skal føle deg sett og hørt, og du kan være trygg på at du blir mottatt av profesjonelle og empatiske psykologer.

En vei tilbake

Våre dyktige psykologer hjelper deg med både hverdagsutfordringer, livskriser og psykiske plager, slik at du kan finne veien tilbake til en velfungerende hverdag.

Tverrfaglig samarbeid

Ved vår psykiske seksjon samarbeider vi med flere medisinske faggrupper under samme tak, for best mulig ivaretakelse og oppfølgning av deg som pasient.