ADHD-utredning hos psykolog Lillehammer

Vi tilbyr fullstendig utredning, diagnostisering, behandling og oppfølging for ADD og ADHD hos barn, ungdom og voksne. Du får time hos spesialister uten henvisning, og vi har kort ventetid.

I Lillehammer tilbyr vi kun utredning av voskne over 18 år, eller barn fra året de fyller 18.

Utredes av et tverrfaglig-team

ADHD-utredningen utføreres tverrfaglig gjennom et samarbeid mellom psykologer og psykiatere.

Utredningen består av flere ledd og følger «Nasjonal Faglig Retningslinje for Utredning og Diagnostisering av ADHD hos voksne og barn», sist faglig oppdatert 13. juni 2018.

Kartlegging før ADHD-utredning av voksne

Innledende vurdering

Under innledende konsultasjon (min 2t), kartlegges problemstillinger og symptomer som kan vanskeliggjøre en ADHD-utredning. I tillegg kartlegges ADHD symptomer, og annen relevant informasjon som danner grunnlaget for beslutningen om en ADHD- utredning skal gjennomføres.

Om selve utredningen

Hvis det etter innledende samtale(r) besluttes at man skal gjennomføre en videre ADHD-utredning, fortsettes det med utfylling av en rekke spørreskjemaer, nevropsykologiske tester og strukturerte intervjuer for å fastsette en evt. diagnose.

En ADHD-utredning hos psykolog tar mellom 10 og 16 timer avhengig av individuelle faktorer og kompleksitet. Utredningen kan avbrytes underveis hvis psykologen har grunn til å tro at pasientens plager ikke utelukkende skyldes ADHD. I tillegg til testing og samtaler med psykolog må det gjennomføres en somatisk undersøkelse.

Konsultasjon hos psykiater

Hvis utredning hos psykolog viser at pasienten har en ADHD-diagnose overtar en psykiater vurderingen omkring medisinsk behandling.

  • Psykiater gjennomgår dokumentasjonen, og gjør under konsultasjon med klient en vurdering av medisinering. Det er obligatorisk med minimum 2 konsultasjoner hos psykiater før ansvaret for oppfølging av medisinering eventuelt kan overtas av fastlege. Vi tilbyr også en retest med nevropsykologisk-test for å dokumentere effekt av medisinering.

Videre oppfølging hos psykolog

Det er også anbefalt å ha oppfølging hos psykolog etter oppstart av medisiner. Oppfølging består av skreddersydde tiltak og samtaler for deg.

Priser

Se gjeldende priser for konsultasjon hos psykolog og psykiater.

Andre tillegg og pris per mai 2024:

  • Kartleggingsskjema 300,-
  • Nevropsykologisk test (QB test) 1 125,-
  • Tillegg for somatisk undersøkelse

Vær oppmerksom på at Volvat-medlemmer får 20 % rabatt, inntil kr. 1 000,- per tjeneste.

Informasjon om ADHD-utredning av barn/unge

Før oppstart av utredning

Begge foreldre, eller de med foreldreansvar, må samtykke til utredning, og signere samtykkeskjema med kopi av legitimasjon for barn under 16 år.

Utredning hos Volvat kan gjennomføres fra 8 år (3. klasse på skolen), og oppover. Ved faglige problemer på skolen, bør det ha vært gjennomført kartlegging av skole/PPT i forkant. Tidligere utredning/kartlegging medbringes til 1. time.

Ved andre alvorlige psykiske symptomer/lidelser, mistanke om psykiske utviklingshemming, autismespekter forstyrrelser, rusproblemer, alvorlige atferdsproblemer (vold/kriminalitet), eller store foreldrekonflikter, kan det ikke gjennomføres utredning.

Innledende vurdering

Under innledende konsultasjon(er) (min 2t), kartlegges problemstillinger og symptomer som kan vanskeliggjøre en ADHD-utredning. I tillegg kartlegges aktuelle ADHD-symptomer, og annen relevant informasjon. Etter innledende samtaler gjøres en vurdering om ytterligere utredning skal gjennomføres. For barn og unge gjennomføres samtalene med foresatte til stede.

Om selve utredningen

Hvis det etter innledende samtale(r) besluttes at man skal gjennomføre en videre ADHD-utredning, fortsettes det med klinisk intervju med barnet/ ungdommen, utfylling av en rekke spørreskjemaer, nevropsykologiske tester, og andre strukturerte intervjuer for å fastsette en evt. diagnose. For barn og unge skal både foreldre/ foresatte og skole fylle ut enkelte spørreskjemaer.

En ADHD-utredning hos psykolog tar mellom 11 og 16 timer avhengig av individuelle faktorer og kompleksitet. Utredningen kan avbrytes underveis hvis psykologen har grunn til å tro at barnets/ ungdommens plager ikke utelukkende skyldes ADHD. I tillegg til testing og samtaler med psykolog, må det gjennomføres en somatisk undersøkelse.

Konsultasjon hos psykiater

Hvis utredning hos psykolog viser at barnet/ ungdommen har en ADHD-diagnose overtar en psykiater vurderingen av behovet for medikamentell behandling.

Psykiater gjennomgår dokumentasjonen, og gjør under konsultasjon med klient og foresatte en vurdering av medisinering. Det er obligatorisk med minimum 2 konsultasjoner hos psykiater før ansvaret for oppfølging av medisinering eventuelt kan overtas av fastlege. Vi tilbyr også en retest med nevropsykologisk test for å dokumentere effekt av medisinering.

Videre oppfølging

Det kan tilbys videre oppfølging og veiledning hos psykolog. For barn og unge i skolealder vil oppfølging via PPT, fastlege, skole etc. være et naturlig valg. Dokumentasjon/ uttalelse fra psykolog/ psykiater kan medbringes.

Priser

Se gjeldende priser for konsultasjon hos psykolog og psykiater

Andre tillegg og pris per mai 2024:

  • Kartleggingsskjema 300,-
  • Nevropsykologisk test (QB test) 1 125,-
  • Tillegg for somatisk undersøkelse

Vær oppmerksom på at Volvat-medlemmer får 20 % rabatt, inntil kr. 1 000,- per tjeneste.

Behov for samtykke ved time til barn

Ved første time til barn under 16 år må skriftlig samtykke fra begge foresatte tas med, og en forelder være med til timen. Førstegangstime bestilles per telefon, mens oppfølgingtime kan bestilles på våre nettsider.

Last ned og utfyll samtykkeskjema (pdf)

ADHD-utredning uten henvisning og med kort ventetid, hos Volvat

På Volvat Medisinske Senter får du time hos spesialister uten henvisning, med kort ventetid og det er mulighet for rask ADHD-utredning med medisinsk behandling av psykologer og psykiatere under samme tak!

Konsultasjon hos psykiater

3 540,-

Tilleggskostnader kan påløpe

Psykolog og psykiater: ADHD-utredning i Lillehammer tilbys på

Time hos
oss

ADHD-utredning hos Volvat

Eksperter på ADHD

Vi tilbyrfullstendig utredning, medisinsk behandling og oppfølging for deg som lider av eller mistenker ADHD.

Tverrfaglig samarbeid

ADHD-utredningen utføreres tverrfaglig gjennom et samarbeid mellom dyktige psykologer og psykiatere.

Voksne og barn

Vi utreder pasienter i alle aldre. Utredningen består av flere ledd og følger «Nasjonal Faglig Retningslinje for Utredning og Diagnostisering av ADHD hos voksne og barn».