Erik A Rosenlund

Ortoped, fagansvarlig ortopedisk avdeling
Volvat Majorstuen, Volvat Drammen

Utdanning

Cand. med: Dublin 1974. Spesialist i ortopedi og generell kirurgi: 1990

Yrkeserfaring

Generell kirurgi: Innherad, Lillehammer, SiA og Bærum Sykehus.

Ortopedi: Lillehammer, SiA, Sophies Minde (Rikshospitalet), Revmatismesykehuset og Volvat Medisinske Senter.

Publikasjoner

Resultater etter korsbåndkirurgi og tretthetsbrudd

Annet

Ansvarlig laglege for flere eliteserieklubber i fotball. Laglege i Vålerenga fra 2001. Betydelig aktivitet innen idrettskirurgi.