Sverre Johan Vasli

Spesialist i Urologi og Generell kirurg
Volvat Majorstuen, Volvat Fredrikstad

Dr Sverre Vasli er fagansvarlig urolog, spesialist i generell kirurgi og urologi. Var ferdig utdannet lege i 2007. Han har tidligere jobbet ved Sørlandet sykehus, Oslo Universitetssykehus, og senest Bærum sykehus.

Han har bred erfaring innen urologisk kirurgi, inkludert laserbehandling av prostata. Han har et stort fokus på utredning av kreftsykdom i urinrør, prostata, testikler, urinblære og øvre urinveier, og har lang erfaring med målrettede, bildefusjonerte prostatabiopsier med KOELIS-teknikk.

Vasli og resten av uro-teamet har etablert et av Volvats viktigste tjenester innen det nye begrepet: Mannehelse