Symptomene alle menn bør ta alvorlig

Symptomene alle menn bør ta alvorlig

Hvert år blir 5000 menn diagnostisert med prostatakreft i Norge. Denne kreftformen er den som rammer flest personer i Norge, uavhengig av kjønn. Sykdommen er svært uvanlig hos menn under 50 år, men insidensen stiger deretter betraktelig.

Ikke alle menn er like godt kjent med symptomene på prostatakreft. Prostataundersøkelsen er en undersøkelse mange menn gruer seg til og som de helst utsetter.

Urolog Sverre Vasli ved Volvat forklarer at undersøkelsen av prostata er mindre skremmende enn det mange tror:

-Ved en prostatakontroll hos Volvat vil du møte en spesialist i urologi, som har mange års erfaring med diagnostikk, oppfølging og behandling av prostatakreft.

Hele undersøkelsen tar ca. 30 minutter, og innebærer relevante blodprøver, en klinisk undersøkelse, og ultralyd av prostata. De fleste pasienter opplever denne undersøkelsen som helt uproblematisk.

Skulle urologene finne noe som gir mistanke om prostatakreft, vil de ofte utføre en MR-undersøkelse av prostata og påfølgende prøver. Alt tilbys ved Volvat, og mange syntes det er en fordel at alt kan gjøres under samme tak.

Movember og Blå Sløyfe

Rundt én av åtte menn vil få påvist prostatakreft i løpet av sin levetid. Heldigvis har aksjoner som Movember og Blå Sløyfe ført til økt oppmerksomhet rundt kreftformen og viktigheten av at også menn sjekker seg. Det er blitt langt mer åpenhet rundt sykdommen, og stadig flere tar initiativ til regelmessige kontroller.

– Likevel er det fortsatt altfor få menn som sjekker seg, og i forhold til de veletablerte screeningprogram som finnes for bryst- og livmorhalskreft, har vi en lang vei å gå. Aksjoner som Movember og Blå Sløyfe må opprettholdes over flere år, og organisasjoner som PROFO (Prostatakreftforeningen) må fortsette sitt utmerkede arbeid for å spre informasjon om sykdommen, sier Vasli.

Symptomene du bør se etter

Antall tilfeller av prostatakreft er beregnet å øke med over 40 prosent frem mot 2030. Vasli understreker at pasienter med prostatakreft i et tidlig stadie sjelden vil oppleve symptomer, og at det derfor er så viktig med regelmessige kontroller.

Han anbefaler at alle menn over 50 år tar en årlig sjekk av prostata.

Symptomer du bør være oppmerksom på:

1. Endring i vannlatingsmønster
2. Tynn og svak stråle
3. Vanskeligheter med å tømme urinblæren
4. Hyppig vannlating
5. Sterk vannlatingstrang
6. Blod i urinen
7. Smerter i rygg og skjelett

Ta en prostatakontroll

Mange menn syns det er vanskelig å snakke om symptomene de opplever, og håper de vil gå over av seg selv. Noen ganger gjør det ikke det. Sett av 30 minutter i kalenderen, og vær på den sikre siden.

Bestill time hos urolog eller les mer om vår urologi-tjeneste.