Rolf W K Whitfield

Indremedisiner
Volvat Majorstuen

Spesialist i indre medisin og endokrinologi.

Medisinsk erfaring fra Norden og Østafrika. Siste godt 20 år som overlege i Norge.

Tar imot pasienter med alle slags hormonsykdommer som for eksempel stoffskiftesykdommer, diabetes, forstyrrelser i hypofyse, binyrer, kjønshormoner, biskjoldbruskkjertler og benskjørhet.