Pål Wiktor

Psykiater
Volvat Majorstuen, Volvat Nationaltheatret

Dr. Pål Wiktor arbeider i 75% stilling som psykiater ved Volvat. Han er også fagansvarlig psykiater for Volvat Norge, samt medisinsk ansvarlig for spesialisttjenester i Oslo ved Majorstuen og Nationaltheateret. Han kommer fra Diakonhjemmet, Vinderen hvor han de siste årene har jobbet som Overlege og medisinsk ansvarlig. Han har tidligere hatt bi-stilling ved psykiatrisk legevakt i Oslo, samt gjort sakkyndige utredninger for NAV.

Dr. Wiktor har spesiell interesse for, og erfaring med utredning og behandling av ADHD, angstlidelser, depresjoner, bipolare lidelser, tvangslidelser, søvnlidelser og generell psykofarmakologisk behandling.

Han har også erfaring med behandling av psykoser, ruslidelser og kriser.

Han har videreutdannelse i kognitiv terapi, samt er snart ferdig med videreutdannelse i metakognitiv terapi.