Reseptfornyelse

Du kan få din resept fornyet gjennom chat-konsultasjon hvis du er pasient hos oss fra tidligere eller hvis vi har tilgang til reseptformidleren

Det kan være at det er behov for en fysisk konsultasjon og/eller blodprøver, da vil legen på chat hjelpe deg videre med dette.

Det er ikke mulig å få resept fornyelse på A og B preparater via denne tjenesten.