Reseptfornyelse

Du kan få din resept fornyet gjennom chat-konsultasjon hvis du er pasient hos oss fra tidligere, eller hvis resepten er tilgjengelig i reseptformidleren

Det kan være at det er behov for en fysisk konsultasjon og/eller blodprøver, da vil legen på chat hjelpe deg videre med dette.

Det er ikke mulig å få resept fornyelse på A og B preparater eller preparater som krever oppfølgning via denne tjenesten.