Reseptfornyelse

Du kan få din resept fornyet gjennom chat-konsultasjon hvis du er pasient hos oss fra tidligere, eller hvis resepten er tilgjengelig i reseptformidleren

Det kan være at det er behov for en fysisk konsultasjon og/eller blodprøver, da vil legen på chat hjelpe deg videre med dette.

Det er ikke mulig å få resept fornyelse på A og B preparater eller preparater som krever oppfølgning via denne tjenesten.

Vil du heller ha en telefon-/videokonsultasjon med legen?

Se Volvat Drop-in på telefon / video for rask legehjelp alle dager til kl 22, eller avtal tid for legetime på telefon eller video.