Astma er en kronisk betennelse i luftveiene som forandrer seg gjennom hele livet. Er du usikker på om du har astma, kan du ta astmatest hos oss.

Kronisk betennelse i luftveiene

Astma er en kronisk betennelse i luftveiene som fører til hovne slimhinner, trangere luftveier og økt sensitivitet og slimproduksjon. Dette kan føre til pustevansker, hosteanfall, kortpustethet og en hvesende pust.

For noen er astma kun en liten plage. For andre kan det være et større problem og kan være til hinder for dagligdagse aktiviteter. Astma kan i de verste tilfeller føre til livstruende astmaanfall.

Astma kan ikke helbredes, men symptomene kan kontrolleres og behandles. Det er vanlig at astmaen utvikler og forandrer seg over tid. Derfor er det viktig med kontinuerlig oppfølging hos lege, slik at man kan justere behandling og medisiner deretter.

Årsaker til astma

Det er ikke helt klart hvorfor noen mennesker får astma og andre ikke, men det skyldes sannsynligvis en kombinasjon av arv og miljø.

Arvet astma

Astma kan være arvelig, og er tett linket til allergi og atopisk eksem. Jo flere i nærmeste familie som har astma og atopisk eksem, jo større sannsynlighet er det for at barnet utvikler samme plager.

Miljøutløst astma

Å eksponeres for ulike stoffer som utløser allergi kan også utløse astma. Disse astmautløserne er forskjellige fra person til person. Dersom man er eksponert for luftforurensning som støv, røyk eller kjemiske gasser, så kan dette trigge et anfall.

For andre er det allergener som forårsaker anfallet – for eksempel pollen eller mugg.

For noen kan trening utløse astma - særlig når luften er kald og tørr. Luftveisinfeksjoner, ulike typer medisiner og stress kan også utløse astma.

Symptomer på astma

Astma forekommer i opptil 10 prosent av befolkningen, og noe hyppigere hos barn. Sykdomsforløpet for astma varierer i stor grad, fra svært lette symptomer eller kun symptomer ved trening, til alvorlige og hemmende symptomer som kan grense til livsfarlige.

Tegn og symptomer på astma kan være: 

  • Kortpustethet
  • Tetthet eller smerter i brystet
  • Hvesing ved utpust. Et vanlig tegn på astma hos barn.
  • Søvnproblemer forårsaket av kortpustethet, hoste eller tungpustethet
  • Hoste- eller hvesende pusteanfall som forverres av luftveisvirus, som forkjølelse eller influensa

Astma hos barn

Astma forekommer i opptil 10 prosent av befolkningen, og noe hyppigere hos barn. Sykdomsforløpet for astma varierer i stor grad, fra svært lette symptomer eller kun symptomer ved trening, til alvorlige og hemmende symptomer som kan grense til livsfarlige.

I mange tilfeller vokser barn fra seg astma før voksen alder, mens andre opplever varierende, men vedvarende symptomer gjennom hele livet. I sjeldne tilfeller, særlig hos de som røyker, utvikler astmaen seg til KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom).

Astma hos voksne

De fleste utvikler astma i løpet av barndommen, men i enkelte tilfeller utvikler den seg i voksen alder. Leger er ikke helt sikre på hvorfor astma utvikler seg i voksen alder hos enkelte, men visse faktorer kan forårsake astma. Disse faktorene kan være eksponering for kjemikalier eller irriterende stoffer på arbeidsplassen, eller luftforurensning som støv og røyk.

En annen mulig årsak er allergi. Ulike former for allergener kan fremprovosere og utløse astmasymptomer. De vanligste allergenene er sigarettrøyk, støv, pollen og mugg.

Ulike typer astma

Det er ikke bare symptomene som varierer fra person til person, men årsaken til hvorfor vi utvikler astma er også personavhengig. Derfor kan man kategorisere astma i ulike grupper, avhengig av hva som har forårsaket den.

Allergisk astma

Allergisk astma er den vanligste formen for astma. Den utløses når man puster inn allergener som pollen, støvmidd eller mugg. Når man har allergisk astma er luftveiene ekstra følsomme for disse allergenene. Immunforsvaret overreagerer når man puster dem inn, og fører til at luftveiene strammer seg.

Det er ikke bare allergener som kan utløse astmaanfall for de med allergisk astma. Ulike typer røyk (fra sigaretter, peis, stearinlys og liknende), luftforurensning, kald luft, trening i kald luft, sterke lukter og parfyme kan også være triggere.

Yrkesrelatert astma

Astma er yrkesrelatert når den blir utløst eller forverret grunnet eksponering av kjemikalier eller stoffer i arbeidsmiljøet. Astmasymptomene kan utvikle seg kort tid etter eksponering, eller måneder, til og med år, etter at man har blitt eksponert. Opplever man at astmasymptomene avtar i ferier og helger, tyder dette på at man har yrkesrelatert astma.

Stressrelatert astma

Når man er stresset kan man oppleve at astmasymptomene blusser opp. Det fører til at man blir mer følsom for astmautløsere, slik som pollen, fuktighet, og kald eller tørr luft. Det å leve med astma kan også oppleves som stressende – som igjen er med på å forverre situasjonen.

Treningsrelatert astma

Personer som har treningsrelatert astma vil oppleve at luftveiene blir trange under anstrengende trening. Det fører til kortpustethet, tungpustethet, hoste og andre symptomer under eller etter intensiv trening.

Utredning og behandling av astma

Ved mistanke om astma er en grundig utredning svært viktig for prognosen. Dette innebærer en kartlegging av allergier og mulige medvirkende faktorer i hjemmet/omgivelsene, og en måling av lungefunksjon med og uten anstrengelse.

Medisiner mot astma

Det finnes en rekke gode medisiner og behandlinger for astma, samt gode forebyggende tiltak. Det vanligste er korttids- og langtidsvirkende inhalasjonspreparater og eventuelt medisiner mot allergi.

For de aller fleste med astma er prognosene gode ved riktig oppfølging av kompetente fagfolk og rett medisinering.

Få hjelp med astma

Hos oss kan du få utredning og behandling av astma, KOLS og andre lungelidelser.

Volvat har erfarne allmennleger, barneleger, astmaleger og lungespesialister som kan bistå deg gjennom hele forløpet fra utredning, forebygging, behandling og oppfølging av din astma.

Bestill konsultasjon hos allmenn-/barnelege eller lungespesialist

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.