Astma

Astma

Astma er en kronisk betennelse i luftveiene som fører til hovne slimhinner, trangere luftveier og økt sensitivitet og slimproduksjon. Astma kan være arvelig, og er tett linket til allergi og atopisk eksem.

Astma og allergi

Personer med astma er ofte mer sensitive for ytre irritasjonsfaktorer slik som pollen, eksos, røyk og husstøvmidd. Astma-pasienter kan også oppleve en forverring ved sterk varme/kulde, fysisk anstrengelse og ved infeksjoner slik som forkjølelse.

Astma hos barn

Astma forekommer i opptil 10 prosent av befolkningen, og noe hyppigere hos barn. Sykdomsforløpet for astma varierer i stor grad, fra svært lette symptomer eller kun symptomer ved trening, til alvorlige og hemmende symptomer som kan grense til livsfarlige.

I mange tilfeller vokser barn fra seg astma før voksen alder, mens andre opplever varierende, men vedvarende symptomer gjennom hele livet. I sjeldne tilfeller, særlig hos de som røyker, utvikler astmaen seg til KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom).

Utredning av astma

Ved mistanke om astma er en grundig utredning svært viktig for prognosen. Dette innebærer en kartlegging av allergier og mulige medvirkende faktorer i hjemmet/omgivelsene, og en måling av lungefunksjon med og uten anstrengelse.

Medisiner mot astma

Det finnes en rekke gode medisiner og behandlinger for astma, samt gode forebyggende tiltak. Det vanligste er korttids- og langtidsvirkende inhalasjonspreparater og eventuelt medisiner mot allergi.

For de aller fleste med astma er prognosene gode ved riktig oppfølging av kompetente fagfolk og rett medisinering.

Få hjelp med astma

Volvat har erfarne allmennleger, barneleger, astmaleger og lungespesialister som kan bistå deg gjennom hele forløpet fra utredning, forebygging, behandling og oppfølging av din astma.

Bestill konsultasjon hos allmenn-/barnelege eller lungespesialist