Andre spørsmål

Du kan velge "Andre spørsmål" for å starte chatten, dersom de andre inngangene ikke passer

Dette passer for enkle problemstillinger og rådgivning.

Ved mer sammensatte problemstillinger, vil det bli gjort en vurdering, men vil da ofte anbefales en fysisk konsultasjon.