Diaré

Gjennomfør konsultasjon på nett hvis:

Du har tilfeldige besvær av løs eller hyppig avføring og trenger råd om kosthold, rehydrering og legemiddel (fra 3 år).

Vi kan ikke hjelpe deg dersom:

Du vet at du trenger utredning eller behandling for bakteriell infeksjon, tarmparasitter, inflammatorisk tarmsykdom, kreft eller trenger sykemelding.

Les mer om diaré

Mer informasjon om diaré og egenbehandling finner du på helsenorge.no.