Hoste

Gjennomfør konsultasjon på nett hvis:

Du har tilfeldige besvær av hoste og trenger hjelp med å lindre ditt besvær samt medisinske råd om ytterligere behandling. Du trenger råd om din astmamedisinering i forbindelse med en infeksjon (fra 3 år).

Vil du heller ha en telefon-/videokonsultasjon med legen?

Se Volvat Drop-in på telefon for rask legehjelp alle dager til kl 22, eller avtal tid for legetime på telefon eller video.

Vi kan ikke hjelpe deg dersom:

Du vet at du trenger sykemelding.

Les mer om hoste

Mer informasjon om hoste finner du på helsenorge.no.