Røde øyne

Gjennomfør konsultasjon på nett hvis:

Du har tilfeldige besvær med røde øyne, og trenger hjelp med medisinsk bedømming og behandling av f eks øyebetennelse forårsaket av bakterier eller allergi (fra 3 år).

Vi kan ikke hjelpe deg dersom:

Du har øyesmerter eller har nedsatt syn.

Les mer om røde øyne

Mer informasjon om røde øyne finner du på helsenorge.no.