Sårskade

Gjennomfør konsultasjon på nett hvis:

Du ønsker en vurdering en mindre sårskade. Det kan vurderes om det er tegn til infeksjon i såret og om det er behov for en fysisk konsultasjon til for eksempel å sy såret. Det gis råd om sårbehandling.

Vi kan ikke hjelpe deg dersom:

Det er en større skade med for eksempel pågående blødning. Du må da oppsøke lege eventuelt ringe 113.