Tett nese

Gjennomfør konsultasjon på nett hvis:

Du har tett nese i forbindelse med infeksjon/allergi og trenger hjelp med å lindre dine besvær samt medisinske råd om ytterligere behandling (fra 3 år).

Vi kan ikke hjelpe deg dersom:

Du vet at du trenger en allergiutredning.

Les mer om tett nese

Mer informasjon om tett nese finner du på helsenorge.no.