Volvat Helsekontroll Bedrift

14.06.2017

Formål

Formålet med Volvat helsekontroll er  å avdekke plager eller sykdom så tidlig som mulig, samt kartlegging av helsefremmende ressurser hos den enkelte.  Dette for raskt å kunne sette inn tiltak og opprettholde arbeidsevne på en god måte.  Å kunne redusere risiko for utvikling av plager tidlig, gir stor gevinst både for den enkelte og for arbeidsplassen.

Gjennomføring

Timebestilling kan gjøres både via egen web-løsning eller via telefon. I god tid før avtalt periode for årets helsekontroller, sender vi all den informasjon som trengs for at de ansatte skal få bestilt sine timer.

Innhold

Innholdet i våre helsekontroller er basert på beste praksis, og vi oppdaterer jevnlig innholdet i forhold til aktuell viten og forskning. Tabell 1 beskriver innholdet i våre helsekontroller. 

Samtale med lege

Undersøkelser

Laboratorieprøver

 •  Jobbsituasjon

-           trivsel/mestring

 • Helseforhold
 • Evt. arvelige sykdommer
 • Fysisk aktivitetsnivå
 • Ernæring/kosthold
 • Allergier
 • Medikamentbruk
 • Røyk, snus, alkohol

I samtalen med legen vil den enkelte få individuell rådgivning

 

 •  Blodtrykk (BT)
 • Høyde
 • Vekt
 • BMI
 • Livvidde
 • Generell kroppslig undersøkelse, bl.a. ører, munnhule/svelg, lymfeknuter, mage
 • Hjerte, inkl. EKG
 • Lunger, inkl. spirometri ved behov
 • Hørsel (ved behov)
 • Syn (ved behov)
 • Kvinner > 35 år: tilbud om undersøkelse av bryst
 • Menn < 40 år: tilbud om undersøkelse av testikler
 • Menn > 40 år: tilbud om undersøkelse av prostata
 •  Blodprosent
 • Senkning
 • Blodsukker
 • Hvite blodlegemer
 • Kolesterol, HDL og LDL
 • Stoffskifteprøve (TSH)
 • Urinprøve
 • Prostataprøve (PSA, for menn > 40 år)
 • Kreatinin (nyrefunksjon, alle > 50 år)
 • Hemofec (avføringsprøve, alle > 50 år)

Ved behov for ytterligere laboratorieprøver, vurdert på medisinsk grunnlag av legen, eller etter ønske fra kunden, vil ekstra kostnader belastes kunden.

 

Dersom det avdekkes behov for videre utredning eller oppfølging, blir dette ivaretatt av Volvat. Alle eventuelle undersøkelser/oppfølginger i etterkant av helseundersøkelsen betales av kunden.

Våre helsekontroller utføres av erfarne allmennleger, og de ansatte kan også benytte disse legene for oppfølging/ behandling av sykdom og plager dersom de ønsker det.

Tilbakemelding til den ansatte

Den ansatte får skriftlig tilbakemelding fra legen, inkludert prøvesvar, som sendes i brev til privatadressen.