Astma


Ved vår astmapoliklinikk kartlegger vi sykdomsutvikling og livsstil, gjennomgår bruk av astmamedisiner og gir instruksjon i inhalasjonsteknikk.

Vi kartlegger vi sykdomsutvikling og livsstil, gjennomgår bruk av astmamedisiner og gir instruksjon i inhalasjonsteknikk.

Du får utført spirometri m/reversibilitetstest og får med deg PEF-måler til hjemmebruk.
Du blir innkalt til regelmessige kontroller.

Pasienter til astmapoliklinikk henvises fra allmennlege.

Astmalege tilbys i Oslo.

Timebestilling på telefon 22 95 76 21

Tjenesten tilbys ved

  • Volvat Oslo - Majorstuen