Behandling av snorking og søvnapné

Søvnapné kan vanligvis behandles med CPAP eller Søvnapnéskinne. Kirurgi og livsstilsendringer kan også være aktuell behandling for noen pasienter.

Søvnapnépasienten med partner er som regel meget godt fornøyd med behandlingen, blant annet fordi snorkingen ofte forsvinner og man føler seg våken og opplagt på dagtid.

Søvnapnéskinne

En Søvnapnéskinne består av en plast gom tilpasset tennene både i over-og underkjeven. Søvnapnéskinnen bør tilpasses av spesialutdannede tannleger med kompetanse innen søvnmedisin, som støper skinnen etter pasientens tannstilling.

Skinnen fungerer ved at underkjeven forskyves fremover og samtidig trekker med seg tungen til en relativt stabil fremskutt posisjon. Dermed stabiliseres volumet i de øvre luftveiene. Søvnapnéskinnens konstruksjon forhindrer underkjeven i å sige bakover når pasienten sover, spesielt i ryggleie, og på den måten holdes de øvre luftveiene åpne gjennom natten. Man skal imidlertid være klar over at ikke alle pasienter responderer like effektivt.

Søvnapnéskinnebehandling er godt undersøkt i vitenskapelige studier, og viser god effekt mot både snorking og pustestopp. Vellykket behandling avhenger av at utstyret brukes hver natt.

Søvnapnéskinne er også et godt alternativ for pasienter der CPAP ikke gir resultater eller kan brukes. På grunn av bedre etterlevelse ved søvnapnéskinnebruk kan det for mange pasienter være mer effektivt å bruke søvnapnéskinne fremfor CPAP.

Resultatet av behandlingen bør kontrolleres med ny søvnregistrering mens man sover med skinnen, for å påse at behandlingen fungerer.

Søvnapneskinne, søvnapne, snorkekinne

CPAP-pustemaskin

De fleste med moderat og alvorlig søvnapé behandles med CPAP, også kalt pustemaskin. CPAP er en liten maskin som ved hjelp av en vifte sender en luftstrøm gjennom en slange frem til en komfortabel maske på brukerens nese, eller maske over nese og munn.

Det positive lufttrykket når frem til svelget og holder luftveiene åpne gjennom natten. CPAP har en solid dokumentasjon for god effekt mot pusteforstyrrelsene, søvnighet og livskvalitet.

Oppstarten av CPAP-behandling skjer vanligvis ved god opplæring og tilpasning av maske på sykehus eller søvnsenter på dagtid. Deretter prøves utstyret hjemme noen netter , før neste oppfølging med justering av utstyret og oppklaring av de spørsmål brukeren skulle ha.

Behandlingen er vanligvis livslang, men enkelte pasienter kan bli kvitt sykdommen ved livsstilsendring. Dette kan eventuelt undersøkes ved ny søvnregistrerings-undersøkelse. Vellykket CPAP-behandling er avhengig av at utstyret brukes minst 5-6 timer hver natt.

Ved øvre grad av moderat til alvorlig søvnapné er CPAP foretrukket behandling, spesielt om pasienten har mange medisinkse tilleggslidelser.

Dersom det av ulike grunner er vanskelig med tilpasning til CPAP-behandling, kan søvnapnéskinnen være et mulig alternativ. Diskuter gjerne dette med vårt personell.

Noen pasienter velger kombinasjonsbehandling med både skinne og CPAP.

CPAP, pustemaskin, søvnapne, snorking

Generelle råd

Alle med Søvnapné bør unngå overvekt, og gå ned i vekt hvis de er overvektige. Sovemedisiner, alkohol og tobakksrøyking forverrer sykdommen og bør derfor unngås. Mange med Søvnapné har størst tendens til snorking og pustestopp når de ligger på ryggen.

I slike tilfeller kan tiltak som forhindrer ryggleie gi mindre plager. Dette kan for eksempel gjøres ved å sove med en T-skjorte med et par tennisballer sydd i ryggen.

Kirurgisk behandling

En mindre andel av søvnapnépasientene har anatomiske avvik i kjeve og øvre luftveier som kan avhjelpes med operasjon. Større skjevheter i nesen, polypper og forstørrede nesemuslinger kan nødvendiggjøre mindre kirurgiske inngrep. For øvrig gjøres ulike plastiske operasjoner på den bløte ganen med laser eller radiobølgekniv. Effekten er variabel ved obstruktiv søvnapné og ikke endelig klarlagt. Kirurgisk fram flytting av kjeven kan løse problemet dersom pasienten har alvorlig Søvnapné og annen behandling ikke har ført fram.

Volvat Søvnsenter

Ved Volvat Laguneparken i Bergen og Volvat Majorstuen i Oslo, tilbyr vi tverrfaglig utredning og behandling av søvnproblemer - uten ventetid.

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss på Majorstuen i Oslo: 22 95 76 21 eller Laguneparken i Bergen: 55 11 20 00

Time hos
oss

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.