Om snorking og søvnapné

Ved søvnapné slutter man å puste når man sover. Det er ikke unormalt å puste litt uregelmessig under søvn, men er pustepausene langvarige (minst 10 sekunder) og inntrer hyppig (over 5 ganger per time) har det helsemessige konsekvenser og defineres som sykdom.

Personer med søvnapné er vanligvis også snorkere. Det er sannsynlig store mørketall, og en stor gruppe av pasienter er udiagnostiserte. Mange lider av søvnapné uten å vite om det selv.

Snorkelyd fremkommer ved vibrasjon av bløtvev i svelget, som for eksempel drøvel og ganebuer.

Når bløtvevet stenger helt for luftpassasjen videre ned til lungene inntreffer pustestopp/apné. I denne perioden, som kan vare lengre enn ett minutt, reduseres oksygennivået i blodet.

Pustestopp medfører at man får for lite dyp søvn. Søvnapné-pasienten er derfor ofte dagtrett og utmattet, og har økt risiko for trafikkulykker, arbeidsulykker og sykdommer som depresjon, høyt blodtrykk, hjerneslag og hjerteinfarkt.

Søvnapné finnes hos begge kjønn og i alle aldersgrupper, men er vanligere hos overvektige, menn, røykere, eldre og hos personer med hjerte-karsykdom, lavt stoffskifte og diabetes type 2.

Symptomer på søvnapné

 • kraftig snorking
 • snorking som plutselig stopper
 • pustestopp om natten
 • søvnighet på dagtid
 • slitenhet og ikke uthvilt etter en natts søvn
 • hodepine
 • irritabilitet og humørsvingninger
 • konsentrasjonsvansker
 • urolig søvn
 • hjertebank om natten
 • Overvekt
 • Depresjon

Risiko ved ubehandlet søvnapné

Forskning peker i økende grad på søvnapné som årsaken til flere alvorlige sykdommer. Alvorlig søvnapné kan være en dødelig sykdom.

På lengre sikt:

 • Høyt blodtrykk 
 • Hjerneslag 
 • Hjerteinfarkt 
 • Diabetes 
 • Overvekt/fedme 
 • Depresjon 
 • Kreft 
 • Potensproblemer 
 • Auto immune sykdommer

Volvat Søvnsenter

Ved Volvat Laguneparken i Bergen og Volvat Majorstuen i Oslo, tilbyr vi tverrfaglig utredning og behandling av søvnproblemer - uten ventetid.

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss på Majorstuen i Oslo: 22 95 75 00 eller Laguneparken i Bergen: 55 11 20 00

Time hos
oss