Egg og aldring

Egg og aldring

Egganleggene er til stede allerede ved fødselen, og det lages ingen nye egg etter det. Kvinnens egg lagres i eggstokkene.

I fosterlivet hadde du 6-7 millioner egg. Ved fødselen er antall egg redusert til en million og ved pubertet til ca 300000. Av disse vil mellom 300 og 400 komme til full modning og eggløsning. Det er det samme antall menstruasjoner en kvinne har i løpet av livet. (Mensis er forresten ordet for måned på latin.)

Eggene går gradvis til grunne og antallet minker. Det vi kaller eggstokkreservene blir stadig mindre med alderen.

Med økende alder minker  både antall egg og kvaliteten på eggene. Det fører til at det blir vanskeligere å bli gravid. Abortrisikoen øker og sannsynligheten for å få et barn med kromosomfeil, for eksempel Downs syndrom blir også større.

Kvinner har altså en kortere reproduktiv periode enn menn. Fra tiden rundt fylte 32 år reduseres kvinners fruktbarhet gradvis. Denne prosessen akselererer fra 37- årsalderen. Kvinner kan ikke regne med å være fruktbare etter fylte 45 år. Sett i denne sammenheng er gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende i Norge høy (29 år)

Ultralydbilde av eggstokk med follikler

Man regner med at kvinnen er ufruktbar de siste ti år før hun når overgangsalder. Norske kvinner opplever sin siste menstruasjon ved en gjennomsnittsalder på 51 år, men variasjonen er stor. Noen slutter å menstruere når de er 45 og noen holder på til 55. En kan derfor ikke sikkert regne seg fram til når en vil være ufruktbar. Det er jo et problem både for de som lurer på hvor lenge de må bruke prevensjon og for de som lurer på hvor lenge de kan håpe på å få barn.

Mange venter lenge med å planlegge barn. Noen kommer i en situasjon hvor de ikke har egg som er gode nok, verken til å bli gravid på naturlig vis eller ved prøverørsbefruktning. Eggdonasjon er ikke tillatt i Norge, men noen velger å reise til klinikker i utlandet for å motta egg fra fremmed kvinne (donor).

Ultralydbilde av foster

Noen spør om det er mulig å hente ut egg og fryse ned, fordi hun vil utsette å få barn.

Dannelse av iskrystaller som fører til skade på cellene var lenge et problem ved nedfrysning av egg. De siste årene har en ny metode kalt vitrifisering, hurtig nedfrysing av eggene i flytende nitrogen, redusert dette problemet.

Dette alternativet er heller ikke tillatt i Norge.

Ønsker du mer informasjon om egg og aldring, eller ønsker du å sjekke status på eget underliv? Bestill konsultasjon hos våre dyktige gynekologer.

Bestill konsultasjon her