Kunstterapi og mindfulness

Livet er det som skjer mens du er opptatt av å legge andre planer. Har du hørt dette utsagnet før? Det er John Lennons og henspeiler på et fravær i eget liv mens det faktisk utspiller seg.

Anne Hagerup - Psykologspesialist

04.12.2020

Kanskje kan mange av våre hverdags- og stressrelaterte problemer nettopp forstås i lys av manglende tilstedeværelse i det som skjer her og nå?

Hjernen er mer plastisk enn tidligere antatt og det er blant annet vist at selv forstyrrelser i de dype lag av hjernen kan påvirkes og rettes opp gjennom intensiv sansestimulering. Ulike kreative uttrykk som maling, tegning, forming, men også pust, bevegelse og musikk kan gi tilganger til et nærvær som ikke er bundet av strukturerer i hjernen på samme måte som vårt verbalspråk er det.

Behandlingsformer som kun bruker verbalspråket kan være begrensende for mange og andre kommunikasjons- og uttrykksformer enn det verbalspråklige kan være en utvidelse av det terapeutiske rommet og et supplement til mer tradisjonell psykoterapeutisk tilnærming.

Ofte utfolder vi oss ikke kreativt slik vi har mulighet til fordi vi kan være overstimulerte og overarbeidet av alle kravene i hverdagen. Vi ser heller ingen eller få muligheter til å ta kontroll over alt det som hindrer oss i å få kontakt med egen psykisk energi. Samtidig lar vi oss for lett distrahere og har gjerne ikke funnet måter å beskytte oss på når det gjelder stimuli fra omverden.

I psykoterapi kan særlig en kombinasjon av oppmerksomt nærvær og kreativitet nettopp gi hjelp og fokus til vekst og utvikling på denne måten.

Det hevdes at bildenes formspråk er et vokabular direkte fra det sjelelige landskap, men til tross for verbalspråkets stadig økende spredning og tilgjengelighet blant annet via ulike sosiale medier, føler mange mennesker at de ikke blir hørt eller forstått og at repertoaret for indre følelser og opplevelser ikke er tilstede eller er mangelfullt.

Psykoterapi har i stor grad dreid seg om alvorlige, problematiske sider ved tilværelsen. Dette har gjort at fokuset på det som er vondt og vanskelig har vært fremtredende, mens humor og lekenhet har fått begrenset plass i terapirommet.

Lek er beskrevet som hjernens viktigste kilde til fryd og at dette derfor er biologisk nyttig. Latter stimulerer vekstfaktorer i store deler av hjernen og modning av pannelappen og dermed organisering av selvregulerende evner som refleksjon, forestillingsevne, empati og kreativitet. Derfor er det antatt at terapi som fokuserer på kreativitet, spontanitet, skaperglede og latter kan virke forløsende på det som er smertefullt.

Mennesket er skapt til sansning fordi tidlige tilknytningsopplevelser tas inn gjennom sansene. Kreative metoder kan derfor, med sin basis i sansning, også medvirke til å hele traumer og opplevelser som har oppstått før ens språk var utviklet.

Er du nysgjerrig på mindfulness og/eller kunstterapi?

Da er du velkommen til å bestille en time hos meg. Jeg er både psykologspesialist og diplom kunstterapeut og har lang erfaring med kreativt arbeide via sansning og tilstedeværelse, både individuelt og med grupper. Jeg kan også tilby veiledning innenfor disse temaene.

Bestill time hos psykolog Anne Hagerup Larsen på Majorstuen

Referanse: Anne Hagerup Larsen, Oppmerksomt nærvær og kreativitet. Spesialistoppgave

Anne Hagerup

Psykologspesialist

Volvat Storo

Relaterte tjenester

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.