Psykiater

Volvats psykiatere har bred allmennpsykiatrisk erfaring. De gjør utredninger, diagnostiske vurderinger og tilbyr medikamentell og samtalebasert behandling for et bredt spekter av psykiske sykdommer. Det tilbys også psykoedukasjon og forventningsavklarende veiledning om psykiske lidelser, både for pasienter og pårørende.Psykiater inngår i Seksjon for psykisk helse, der de i samarbeid med psykologer utreder og behandler psykiske lidelser som depresjon, angst, panikklidelse, tvangslidelser/OCD, sosial fobi og andre spesifikke fobier, bipolar lidelse, spiseforstyrrelser (anoreksi, bulimi, overspising), ADHD, personlighetsforstyrrelser, traumelidelser som tilpasningsforstyrrelser og PTSD, psykoselidelser, alderspsykiatriske tilstander og rus- og andre avhengighetslidelser.

I tillegg tilbys parterapi, familieterapi, foreldreveiledning og annen pårørendeveiledning og teamet hjelper gjerne i forhold til både hverdagsutfordringer og livskriser samt hvis du har problemer med stress, søvnløshet, lav selvfølelse, sorg, utmattelse og utbrenthet, vanskelige konflikter i nære relasjoner, mobbing, hypersensitivitet o.l.

 

Hva gjør en psykolog og hva gjør en psykiater?

Fra www.psykologforeningen.no: 

En psykiater er en lege som har videreutdanning i utredning og behandling av psykiske lidelser. Psykiatere har den fremste kompetansen på medikamentell behandling av psykiske lidelser.

Psykologen har kunnskap både om normalutvikling og psykiske lidelser. Gjennom utdanning og videreutdanning har han/hun fått tilgang til en omfattende verktøykasse av psykologiske metoder for å kunne imøtekomme et stort mangfold av hjelpebehov. 

 

Les mer om seksjon for psykisk helse ved Volvat Majorstuen her

Du kan få time hos psykiater og psykolog uten henvisning fra lege – og på kort varsel.

Vi har kort ventetid

Bestill time

Tjenesten tilbys ved

  • Volvat Oslo - Majorstuen
  • Volvat Oslo - Nationaltheatret
  • Volvat Fredrikstad
  • Volvat Moss

Vi har kort ventetid

Bestill time