Så viktig er stoffskifte for din mentale helse

Stoffskiftehormoner påvirker de fleste organene i kroppen, og dersom de er i ubalanse, kan det ha en direkte innvirkning på din mentale helse.

25.04.2022

Fire fakta om stoffskifte

  • Skjoldbruskkjertelen produserer stoffskiftehormonene tyroksin (T4) og triiodthyronin (T3) som regulerer kroppens stoffskifte (metabolisme).  
  • Stoffskifte handler om å benytte seg av næringsstoffene i mat og drikke, og bli kvitt avfallsstoffene.
  • For mye eller for lite T4 kan føre til høyt- eller lavt stoffskifte.
  • Lavt stoffskifte kan føre til symptomer og plager som f.eks. depresjon, hukommelsessvikt og tretthet, og høyt stoffskifte kan føre til indre uro, hjertebank og angst.

Typisk sykdomsbilde gir ofte psykiske plager

244 000 nordmenn er rammet av stoffskiftesykdom og det kan oppstå i alle aldre og kjønn.

Ofte presenterer symptomene seg gradvis som kan gjøre det vanskelig å oppdage dem i tidlig fase – de kan f.eks. forveksles med stress og andre forbigående følelser. Etter hvert som sykdommen får utviklet seg over tid, kan du oppleve et betydelig mangfold av fysiske og psykiske plager.

Dette er fordi stoffskiftehormoner påvirker de fleste organene i kroppen, og dersom de er i ubalanse, kan de ha en direkte innvirkning på dine kognitive evner, psykiske helse og fysiske velvære.

Et typisk sykdomsbilde kan fremkalle følelser av angst og indre uro. Mange kjenner på at de ikke føler samme glede som tidligere, de sliter med å få hodet til å fungere, er trøtte og slitne og energien er på bunn.

Dette kan oppleves svært besværende for de fleste som ikke er vant til slike plager – både på grunn av de kroppslige prosessene som foregår i kroppen som følge av sykdommen, og fordi man ikke forstår hvorfor man plutselig ikke klarer å fungere som normalt.

Stoffskifte er viktig for hjernen

Skjoldbruskkjertelen produserer stoffskiftehormonene tyroksin (T4) og triiodthyronin (T3) som regulerer kroppens stoffskifte.

Stoffskiftehormonet T3 er vesentlig for hjernen, og uregulerte mengder av hormonet kan påvirke våre kognitive evner – det er vanlig med «tåkehode», konsentrasjonsproblemer, mental treghet og glemskhet.

Samtidig vil for lite av stoffskiftehormonet T4 føre til lavt stoffskifte, som er den vanligste stoffskiftesykdommen. Symptomene presenterer seg vanligvis i form av depresjon, tretthet, nedstemthet og tiltaksløshet – mange kan kjenne på ekstra behov for å sove lenger enn ellers og opplever generelt en reduksjon i motivasjon. Kroppen går på «sparebluss».

Ved høyt stoffskifte produserer kroppen for mye T4, og du vil oppleve mer angst og uro i kroppen, samt stress, søvnproblemer og trøtthet. Kroppen går på «høygir».

Sammenhengen mellom stoffskifte og psyken

Flere studier tyder på at det kan være en sammenheng mellom psyken og autoimmune sykdommer – traumatiske hendelser ser ut til å kunne trigge autoimmune reaksjoner i kroppen som medfører en stoffskiftesykdom. Altså kan noen som har opplevd en traumatisk hendelse eller f.eks. har en angstlidelse være mer utsatt for å utvikle en stoffskiftesykdom.

Samtidig kan et ustabilt stoffskifte i seg selv gi psykiske plager. Det kan oppleves svært tungt å forholde seg til en rekke nyoppståtte symptomer som gjør det vanskelig å utføre hverdagslige gjøremål man ikke hadde problemer med tidligere. Dette kan forståelig nok påvirke psyken.

Sjekk stoffskiftet

For noen er det de psykiske symptomene som fører til at de blir diagnostisert med stoffskiftesykdom – de oppsøker legehjelp for å finne ut av hvor de nyoppståtte psykiske plagene som depresjon eller angst kan komme fra, og finner ut at det egentlig er stoffskiftesykdom.

For andre er det en kombinasjon av de fysiske og de psykiske plagene som fører til at man oppsøker hjelp.

Ved riktig diagnose og behandling vil de psykiske og kognitive plagene av lavt stoffskifte, som regel reduseres. Målet med behandling er å redusere symptomer og normalisere stoffskiftet.

Les mer om vårt behandlingstilbud for stoffskiftesykdommer 

Vesentlig for mental og fysisk helse

Med andre ord – skjoldbruskkjertelen styrer mye av livet ditt og et velregulert stoffskifte er derfor vesentlig for din mentale og fysiske helse.

Det er samtidig viktig å påpeke at mange av disse symptomene er svært utbredt i samfunnet generelt, uten at det nødvendigvis har noe med stoffskiftesykdommer å gjøre. Den moderne livsstilen vi lever i dag disponerer generelt for utmattelse, høye stressnivå, psykiske plager og alle fysiske konsekvenser som følger av det.

Dersom du er i tvil, søk legehjelp og spør om å inkludere nødvendige prøver for stoffskifteutredning.

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.