NIPT, et alternativ til fostervannsprøve?

Fordelen med NIPT-testen er at vi gjennom en trygg undersøkelse kan oppdage kromosomavvik hos fosteret uten å ta fostervannsprøve, som er mer inngripende.

07.02.2022

Blivende foreldre kan be om fosterdiagnostikk for å undersøke fosterets helsetilstand. Slike undersøkelser kan avsløre fosterets genetiske egenskaper, og kan oppdage eventuelle utviklingsavvik eller sykdommer.

På Volvat i Oslo og Bergen tilbyr vi NIPT- test - «non invasiv prenatal test».

NIPT-testen viser på en enkel og skånsom måte forekomsten av kromosomavvik trisomi 21, 18 og 13. Testen er en DNA-basert blodprøve som kan tas samtidig med en tidlig ultralydundersøkelse.

Fordelen med NIPT-testen er at vi gjennom en trygg undersøkelse kan oppdage kromosomavvik hos fosteret uten å ta fostervannsprøve, som er en mer inngripende form for fosterdiagnostikk.

Fostervannsprøve eller NIPT-test?

NIPT er en enkel blodprøve som tas fra armen til den gravide. Blodprøven analyseres deretter for tre spesifikke kromosomavvik av typen trisomi hos fosteret. Prøvesvaret foreligger vanligvis innen 10 dager.

Ved en fostervannsprøve undersøker legen cellene til fosteret fra fostervannet. På samme måte som NIPT, kan fostervannsprøve gi svar på om fosteret har arvet genfeil som kan gi alvorlig sykdom.

Under en ultralydundersøkelse finner legen hvor morkaken ligger, og fører en tynn nål inn i livmorhulen hvor det blir hentet en liten mengde av fostervann. Deretter analyseres prøven og du får svar vanligvis innen 10 dager.  

Hvem kan ta fostervannsprøve?

Du kan ta en fostervannsprøve dersom det er påvist en høy risiko for kromosomavvik eller hvis du har en sterk mistanke om alvorlig arvelig sykdom.

NIPT-test kan fungere som et alternativ til fostervannsprøve da det ikke er noen begrensninger for hvem som kan få utført testen, dersom testen blir utført privat.

Trisomi påvist ved NIPT bør likevel bekreftes med en fostervannsprøve. Kvinnen avgjør samtidig selv hvordan hun ønsker å gå videre med svaret.

NIPT er trygt

  • NIPT er helt trygt, og medfører ingen risiko for fosterskade eller for spontanabort
  • Kan tas tidligere enn andre fosterdiagnostiske undersøkelser – godt førstevalg
  • Alle kan gravide kan ta testen dersom de ønsker det gjennom private, godkjente tilbydere

En pålitelig test

NIPT er helt trygt, og medfører ingen risiko for fosterskade eller for spontanabort. NIPT gir sikre prøvesvar og er førstevalget når man skal undersøke muligheten for trisomi hos et foster.

Testen kan gjennomføres fra og med svangerskapsuke 10, beregnet fra siste menstruasjons første dag, og dette er tidligere enn for andre fosterdiagnostiske undersøkelser.

NIPT er en pålitelig test, men som ved alle typer tester vil også NIPT i noen sjeldne tilfeller feilaktig hevde at trisomi foreligger (såkalt «falskt positivt svar»). Dersom testresultatet viser positivt svar på trisomi anbefales derfor en mer omfattende fostervannsprøve for sikkert å bekrefte at trisomi foreligger, og ved ønske og behov vil legen som følger opp den gravide henvise videre til dette.

Risiko ved fostervannsprøve

Det er viktig påpeke at fostervannsprøve også er trygt, men det er en liten risiko forbundet med selve prøvetakingen. Opptil 0,5 prosent kan få komplikasjoner etter en fostervannsprøve, blant annet utilsiktet abort. Det skjer vanligvis i løpet av den første uken etter prøven.

Viktig å vite om NIPT-test

De fleste kvinner i fertil alder vil ha ukompliserte svangerskap og føde friske barn. 

Fosterdiagnostikk er et etisk, politisk, sosialt og faglig komplisert tema. Til syvende og sist er det den gravide som bør ta valget om å gjennomføre fosterdiagnostikk. Teknologien gir oss mange muligheter og svar, men kan også bidra til usikkerhet og nye spørsmål. Derfor er det viktig å få god informasjon om muligheter og begrensninger ved en slik test. Vi vil veilede deg gjennom hele prosessen.

Volvat har erfarne gynekologer som er spesialister på kvinnehelse. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om NIPT-test eller andre gynekologiske tjenester.

Volvat tilbyr NIPT-test i Oslo og Bergen. Les mer og bestill time

Relaterte tjenester

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.