NIPT-test

NIPT står for "non invasiv prenatal test", og er en prøve av fosterets DNA. Testen tas ved en blodprøve fra mor, og kan avdekke kromosomfeil hos fosteret som trisomi 21, trisomi 18 og trisomi 13.

NIPT test

Volvat tilbyr NIPT test til alle gravide fra og med uke 10 i svangerskapet. Hos oss møter du erfarne gynekologer og jordmødre som gir deg god informasjon om NIPT og svarer på alle dine spørsmål. 

Våre behandlere er spesialister innen kvinnehelse, og hjelper og veileder deg fra bestilling og så lenge du trenger det etter at du har fått prøvesvaret. Vi er faglig oppdatert og har lang erfaring med oppfølging av gravide.

NIPT-test inkl. ultralydundersøkelse og oppfølging

NIPT-test hos oss inkluderer time med ultralyd hos gynekolog eller ultralyd utdannet jordmor, oppfølging av prøvesvar av genetiker og gynekolog, og en time hos samtaleterapeut ved behov. Vi sørger for at du får trygg og sikker fosterdiagnostikk og NIPT test.

Kjekt å vite om NIPT-test hos Volvat

 • NIPT-test pris: Kr. 9 370,- (10 370,- for ikke-medlemmer)
 • Det tar ca. 10 dager å få svar på en NIPT-test
 • Du får svar via SMS eller tlf.
 • Tilbud om gratis time hos samtaleterapeut etter mottatt prøvesvar

Sikker og pålitelig test som kan avdekke ekstra kromosom

NIPT-testen viser på en enkel og skånsom måte forekomsten av kromosomavvik trisomi 21, 18 og 13.  Testen er 99% sikker for å påvise trisomi 21, og rimelig sikker for å påvise trisomi 18 og 13. NIPT-test er en DNA-basert blodprøve som kan tas samtidig med en tidlig ultralydundersøkelse. 

NIPT-test i Norge

NIPT er en enkel blodprøve som tas fra armen til den gravide. Blodprøven analyseres deretter for tre spesifikke kromosomavvik av typen trisomi hos fosteret. Enkelt forklart finnes noe av fosterets DNA i morens blod, og dette genmaterialet analyseres ved Unilabs Laboratoriemedisin. I Norge er dette det eneste formålet med NIPT.

I Norge er det ikke tillat å utføre NIPT-test ved tvillingsvangerskap. Testen kan heller ikke benyttes for å undersøke kjønn eller for å gi ytterligere informasjon om foster eller mor. 

Trisomi

Trisomi vil si at ett av kromosomparene har 3 kromosomer istedenfor 2. De vanligste trisomiene som er forenlig med liv er trisomi 21, 18 og 13. Downs syndrom oppstår ved et ekstra kromosom 21, og er en av de minst alvorlige trisomiene.

Mindre vanlige syndromer er Edwards syndrom som kommer av et ekstra kromosom 18, og Pataus syndrom som er et ekstra kromosom 13. Edwards og Pataus syndrom er mer alvorlige syndromer, og gir normalt kortere levetid hos barnet.

 • Trisomi 13 – Pautas syndrom
 • Trisomi 18 – Edwards syndrom
 • Trisomi 21 – Downs syndrom (den vanligste)

NIPT er helt trygt

NIPT er helt trygt, og medfører ingen risiko for fosterskade eller for spontanabort. NIPT gir sikre prøvesvar og er førstevalget når man skal undersøke muligheten for trisomi hos et foster.

NIPT kan tas fra uke 10

Testen kan gjennomføres fra og med svangerskapsuke 10+0, beregnet fra siste menstruasjons første dag, og dette er tidligere enn for andre fosterdiagnostiske undersøkelser. Det er ingen øvre grense for når du kan ta testen.

NIPT er en pålitelig test, men som ved alle type tester vil også NIPT i noen sjeldne tilfeller feilaktig hevde at trisomi foreligger (såkalt «falskt positivt svar»). Dersom testresultatet viser positivt svar på trisomi anbefales derfor en mer omfattende fostervannsprøve for sikkert å bekrefte at trisomi foreligger, og ved ønske og behov vil legen som følger opp den gravide henvise videre til dette.

Svar på NIPT test

NIPT-testen kan avdekke trisomier hos foster, og i Norge er det trisomi 21, 18 og 13 som NIPT er godkjent for å påvise, mens det ikke er tillatt å teste for fosterets kjønn.

Gravide som ønsker å ta en NIPT test anbefales sterkt å sette seg nøye inn i hva testen innebærer og hvilke konsekvenser et svar kan medføre. Et positivt prøvesvar kan gjøre at man blir stilt ovenfor vanskelige valg.

Fosterdiagnostikk

Ultralydundersøkelse benyttes til å fastslå graviditetslengde og antall foster. NIPT er en screening-test og ved funn av trisomi blir du innkalt til samtale med genetiker. Trisomi påvist ved NIPT bør bekreftes med en fostervannsprøve. Kvinnen avgjør samtidig selv hvordan hun ønsker å gå videre med svaret.

NIPT steg for steg

Alle gravide i Norge kan ta NIPT

I mai 2020 ble bioteknologiloven endret. NIPT er nå tillatt utført for alle gravide kvinner. Sykehusene vil tilby NIPT til gravide over 35 år.

For gravide som er yngre enn 35 år innebærer lovendringen at også de nå kan få gjennomføre NIPT-test. Gravide som er yngre enn 35 år kan ta NIPT-test gjennom private godkjente tilbydere.

Volvat har lengst erfaring med NIPT i Norge

Volvat Medisinske Senter i Oslo og Fredrikstad er godkjent rekvirent av NIPT i samarbeid med Unilabs som godkjent laboratorium. Analyse av blodprøver foregår etter strenge krav og kvalitetsstandarder av ansvarlig spesialist i medisinsk genetikk ved Unilabs. Det er Helsedirektoratet som tildeler virksomhetsgodkjenninger.

Les mer om NIPT (Non invasive Prenatal Test) hos oss:

NIPT-test hos Volvat

Volvat har erfarne gynekologer og jordmødre som er spesialister på kvinnehelse. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om NIPT-test eller andre gynekologiske tjenester.

Trygghet, kvalitet og kunnskap

 • Tryggheten og treffsikkerheten ved NIPT-test gjør den til den beste metoden vi har for å avdekke kromosomavvik
 • Våre leger hjelper og veileder deg fra bestilling og så lenge du trenger det etter at du har fått prøvesvaret
 • Vi er faglig oppdatert og har lang erfaring med oppfølging av gravide
 • Analyse av blodprøver foregår etter strenge krav og kvalitetsstandarder av ansvarlig spesialist i medisinsk genetikk ved Unilabs

Sitter du inne med flere spørsmål om NIPT? Les svarene på ofte stilte spørsmål om NIPT-test.

Slik foregår en NIPT test

Hos gynekologen 

Den gravide møter gynekologen eller jordmoren fra uke 10+0 for samtale og gynekologisk undersøkelse med ultralyd. På ultralyden ser vi om utviklingen til fosteret ser normalt ut, og at det ikke er graviditet med tvillinger. Det er satt av 40 minutter hos gynekologen, slik at du har god tid til å spørre om det du måtte lure på. For mange oppleves det som betryggende å kunne diskutere bekymringer rundt testen med en ekspert.  

Før du tar testen er det viktig at du er klar over hva en NIPT-test innebærer, og de ulike dilemmaene du kan stilles ovenfor når prøvesvaret foreligger. Du vil få god informasjon om testen og de mulige utfallene den kan få.  

Du vil få veiledning og informasjon om forløpet for NIPT-test, og bli forklart hvordan både et normalt og et avvikende prøvesvar vil følges opp. Du må signere en samtykkeerklæring, og vil få med deg et informasjonsskriv hjem. 

Blodprøven 

Behandleren bestiller en blodprøve som tas på vårt laboratorium. Selve testen er en blodprøve som tas fra armen til mor. Prøven sendes til Unilabs for analyse, og blir analysert av ansvarlig spesialist i medisinsk genetikk ved Unilabs. Blodprøven innebærer ingen risiko for spontanabort eller risiko for fosteret. 

Hva skjer ved normalt prøvesvar? 

Dersom prøvesvaret er normalt, får du beskjed om dette på tekstmelding. Du får også mulighet til en samtale med genetiker om du har spørsmål om prøvesvaret. 

Hva om prøvesvaret er avvikende eller viser tegn på trisomi? 

Ved avvikende prøvesvar, usikkert prøvesvar eller ved tegn på trisomi, vil du få en personlig samtale med ansvarlig spesialist i medisinsk genetikk ved Unilabs. Ved behov for videre undersøkelser vil du henvises til fostermedisinsk senter ved ditt nærmeste universitetssykehus. Gynekologen på Volvat blir også kontaktet av Unilabs.

Et avvikende prøvesvar

 • Betyr ikke helt sikkert at fosteret har kromosomfeil
 • Betyr at det er en større sannsynlighet for at fosteret har kromosomfeil som trisomi 21, trisomi 18 eller trisomi 13

Støttesamtale hos samtaleterapeut

Dagen etter at du har mottatt prøvesvaret, vil gynekologen din kontakte deg. Et avvikende prøvesvar vil for mange føre til bekymring og usikkerhet, og du vil få tilbud om samtale med en samtaleterapeut som har lang erfaring i eksistensielle problemstillinger knyttet til graviditet og abort. Du kan komme alene eller sammen med din partner.  

Viktig å vite om NIPT

Å få gjennomført en NIPT-test er et fritt valg, men det kan også være et vanskelig valg å ta. De fleste kvinner i fertil alder vil ha ukompliserte svangerskap og føde friske barn. Ca. 5 % av gravide vil få syke fostere.

Fosterdiagnostikk er et etisk, politisk, sosialt og faglig komplisert tema. Til syvende og sist er det den gravide som bør ta valget om å gjennomføre fosterdiagnostikk. Teknologien gir oss mange muligheter og svar, men kan også bidra til usikkerhet og nye spørsmål. Derfor er det viktig å få god informasjon om muligheter og begrensninger ved en slik test. Vi vil veilede deg gjennom hele prosessen.

Er fosterdiagnostikk riktig for meg?

Det kan være en fordel om du reflekterer på forhånd over mulige dilemmaer som kan oppstå ved fosterdiagnostikk. Noen gravide vil oppleve at undersøkelsene viser kromosomavvik hos fosteret, eller usikre funn som kan kreve videre utredning.

Her er noen spørsmål du kan stille deg selv før du bestemmer deg for fosterdiagnostikk:

 • Hvor viktig er det for deg å vite om det er en risiko for kromosomavvik hos fosteret som kan påvirke barnets helse og utvikling?
 • Hvis du får et avvikende prøvesvar, hvor sannsynlig er det at du kommer til å ta flere tester som fostervannsprøve f.eks.?
 • Hvor nyttig er det for deg å vite om et mulig kromosomavvik før fødselen? Kan det hjelpe deg med forberedelse?
 • Hva er dine tanker knyttet til å avbryte eller gjennomføre svangerskapet dersom det viser seg at fosteret har alvorlig kromosomavvik?
 • Hvordan vil et positivt svar på trisomi påvirke din emosjonelle og mentale helse under svangerskapet?

Dersom du ikke ønsker å benytte deg av fosterdiagnostikk, vil du likevel få tilbud om oppfølging fra gynekologen eller jordmoren din, og kan benytte deg av regelmessig ultralyd som kan gi verdifull informasjon som:

 • Hvor langt du er på vei med svangerskapet
 • Avklare antall fostre
 • Om det er noen bekymringer for fosterets utvikling og anatomi

NIPT-test

10 370,-

Priseksempel fra Oslo, tilleggskostnader kan påløpe

Time hos
oss

Hvorfor velge gynekolog hos Volvat?

Ekspert på kvinnehelse

Våre gynekologer har lang erfaring og spesialisering innen kvinnehelse og hjelper deg med alt fra kjønssykdommer til graviditet og overgangsalder. Du kan være sikker på at vi tar deg og dine plager på alvor.

Enestående kompetanse

På en gynekologisk kontroll tilbyr vi undersøkelse av underliv, celleprøve/HPV-prøve, innvendig ultralyd, testing av kjønnssykdommer og mulighet for å sette inn hormonspiral.

Bli sett, hørt og forstått

Hos Volvat kan du være trygg på at du blir mottatt av profesjonelle gynekologer som hjelper deg med nøye veiledning og behandling. Vi har både mannlige og kvinnelige gynekologer tilgjengelig.