NIPT-test

NIPT står for "non invasiv prenatal test", og er en prøve av fosterets DNA. Testen tas ved en blodprøve fra mor, og kan avdekke kromosomfeil hos fosteret som trisomi 21, trisomi 18 og trisomi 13.

NIPT-test i Oslo og Bergen

Volvat Medisinske Senter er godkjent rekvirent av NIPT i samarbeid med Unilabs som godkjent laboratorium. Analyse av blodprøver foregår etter strenge krav og kvalitetsstandarder av ansvarlig spesialist i medisinsk genetikk ved Unilabs. Det er Helsedirektoratet som tildeler virksomhetsgodkjenninger.

Våre leger hjelper og veileder deg fra bestilling, og så lenge du trenger det etter at du har fått prøvesvaret. Vi er faglig oppdatert og har lang erfaring med oppfølging av gravide.

NIPT-test hos oss inkluderer time med ultralyd hos gynekolog, oppfølging av prøvesvar av genetiker og gynekolog, og en time hos samtaleterapetut ved behov.

Sikker og pålitelig

NIPT-testen viser på en enkel og skånsom måte forekomsten av kromosomavvik trisomi 21, 18 og 13. Testen er en DNA-basert blodprøve som kan tas samtidig med en tidlig ultralydundersøkelse.

NIPT-testen

NIPT er en enkel blodprøve som tas fra armen til den gravide. Blodprøven analyseres deretter for tre spesifikke kromosomavvik av typen trisomi hos fosteret. Enkelt forklart finnes noe av fosterets DNA i morens blod, og dette genmaterialet analyseres ved Unilabs Laboratoriemedisin.

Trisomi

Trisomi vil si at ett av kromosomparene har 3 kromosomer istedenfor 2. De vanligste trisomiene som er forenlig med liv er trisomi 21, 18 og 13. Downs syndrom oppstår ved et ekstra kromosom 21, og er en av de minst alvorlige trisomiene.

Mindre vanlige syndromer er Edwards syndrom som kommer av et ekstra kromosom 18, og Pataus syndrom som er et ekstra kromosom 13. Edwards og Pataus syndrom er mer alvorlige syndromer, og gir normalt kortere levetid hos barnet.

NIPT er helt trygt

NIPT er helt trygt, og medfører ingen risiko for fosterskade eller for spontanabort. NIPT gir sikre prøvesvar og er førstevalget når man skal undersøke muligheten for trisomi hos et foster.

Testen kan gjennomføres fra og med svangerskapsuke 10, beregnet fra siste menstruasjons første dag, og dette er tidligere enn for andre fosterdiagnostiske undersøkelser.

NIPT er en pålitelig test, men som ved alle type tester vil også NIPT i noen sjeldne tilfeller feilaktig hevde at trisomi foreligger (såkalt «falskt positivt svar»). Dersom testresultatet viser positivt svar på trisomi anbefales derfor en mer omfattende fostervannsprøve for sikkert å bekrefte at trisomi foreligger, og ved ønske og behov vil legen som følger opp den gravide henvise videre til dette.

Svar på NIPT-test

NIPT-testen kan avdekke trisomier hos foster, og i Norge er det trisomi 21, 18 og 13 som NIPT er godkjent for å påvise, mens det ikke er tillatt å teste for fosterets kjønn.

Gravide som ønsker å ta en NIPT-test anbefales sterkt å sette seg nøye inn i hva testen innebærer og hvilke konsekvenser et svar kan medføre. Et positivt prøvesvar kan gjøre at man blir stilt ovenfor vanskelige valg.

Ultralydundersøkelse benyttes til å fastslå graviditetslengde og antall foster. NIPT er en screening-test og ved funn av trisomi blir du innkalt til samtale med genetiker. Trisomi påvist ved NIPT bør bekreftes med en fostervannsprøve. Kvinnen avgjør samtidig selv hvordan hun ønsker å gå videre med svaret.

NIPT-test er en enkel prosess i tre steg

1. Ultralydundersøkelse og blodprøve tidligst uke 10. 2. Analyse av blodprøven. 3. Du varsles via SMS eller per telefon når prøvesvaret foreligger, normalt innen 10 dager

Alle gravide i Norge kan ta NIPT

I mai 2020 ble bioteknologiloven endret. NIPT er nå tillatt utført for alle gravide kvinner. Sykehusene vil tilby NIPT til gravide over 35 år.

For gravide som er yngre enn 35 år innebærer lovendringen at også de nå kan få gjennomføre NIPT-test. Gravide som er yngre enn 35 år kan ta NIPT-test gjennom private godkjente tilbydere.

Pris for NIPT-test

NIPT-test koster kr. 9 990 (medlemspris 8 990,-).

Prisen inkluderer NIPT-test, time med ultralyd hos gynekolog, oppfølging av prøvesvar av genetiker og gynekolog, og en time hos samtaleterapeut ved behov.

NIPT-test hos Volvat

Volvat har erfarne gynekologer som er spesialister på kvinnehelse. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om NIPT-test eller andre gynekologiske tjenester.

Trygghet, kvalitet og kunnskap

  • Tryggheten og treffsikkerheten ved NIPT-test gjør den til den beste metoden vi har for å avdekke kromosomavvik
  • Våre leger hjelper og veileder deg fra bestilling og så lenge du trenger det etter at du har fått prøvesvaret
  • Vi er faglig oppdatert og har lang erfaring med oppfølging av gravide
  • Analyse av blodprøver foregår etter strenge krav og kvalitetsstandarder av ansvarlig spesialist i medisinsk genetikk ved Unilabs

Sitter du inne med flere spørsmål om NIPT, les ofte stilte spørsmål om NIPT-test her.

Slik foregår en NIPT-test

Hos gynekologen 

Den gravide møter gynekologen i uke 10-11 for samtale og gynekologisk undersøkelse med ultralyd. På ultralyden ser vi om utviklingen til forsteret ser normalt ut, og at det ikke er graviditet med tvillinger. Det er satt av 40 minutter hos gynekologen, slik at du har god tid til å spørre om det du måtte lure på. For mange oppleves det som betryggende å kunne diskutere bekymringer rundt testen med en ekspert.  

Før du tar testen er det viktig at du er klar over hva en NIPT-test innebærer, og de ulike dilemmaene du kan stilles ovenfor når prøvesvaret foreligger. Du vil få god informasjon om testen og de mulige utfallene den kan få.  

Gynekologen vil gi veiledning og informasjon om forløpet for NIPT-test, og forklare hvordan både et normalt og et avvikende prøvesvar vil følges opp. Du må signere en samtykkeerklæring, og vil få med deg et informasjonsskriv hjem. 

Blodprøven 

Gynekologen bestiller en blodprøve som tas på vårt laboratorium. Selve testen er en blodprøve som tas fra armen til mor. Prøven sendes til Unilabs for analyse, og blir analysert av ansvarlig spesialist i medisinsk genetikk ved Unilabs. Blodprøven innebærer ingen risiko for spontanabort eller risiko for fosteret. 

Hva skjer ved normalt prøvesvar? 

Dersom prøvesvaret er normalt, får du beskjed om dette på tekstmelding. Du får også mulighet til en samtale med genetiker om du har spørsmål om prøvesvaret. 

Hva om prøvesvaret er avvikende eller viser tegn på trisomi? 

Ved avvikende prøvesvar, usikkert prøvesvar eller ved tegn på trisomi, vil du få en personlig samtale med ansvarlig spesialist i medisinsk genetikk ved Unilabs. Ved behov for videre undersøkelser vil du henvises til fostermedisinsk senter ved ditt nærmeste universitetssykehus. Gynekologen på Volvat blir også kontaktet av Unilabs. 

Støttesamtale hos samtaleterapeut

Dagen etter at du har mottatt prøvesvaret, vil gynekologen din kontakte deg. Et avvikende prøvesvar vil for mange føre til bekymring og usikkerhet, og du vil få tilbud om samtale med en samtaleterapeut som har lang erfaring i eksistensielle problemstillinger knyttet til graviditet og abort. Du kan komme alene eller sammen med din partner.  

Viktig å vite om NIPT-test

Å få gjennomført en NIPT-test er et fritt valg, men det kan også være et vanskelig valg å ta. De fleste kvinner i fertil alder vil ha ukompliserte svangerskap og føde friske barn. Ca. 5 % av gravide vil få syke fostere.

Fosterdiagnostikk er et etisk, politisk, sosialt og faglig komplisert tema. Til syvende og sist er det den gravide som bør ta valget om å gjennomføre fosterdiagnostikk. Teknologien gir oss mange muligheter og svar, men kan også bidra til usikkerhet og nye spørsmål. Derfor er det viktig å få god informasjon om muligheter og begrensninger ved en slik test. Vi vil veilede deg gjennom hele prosessen.

NIPT-test

9 990,-

Priseksempel fra Bergen uten ekstrakostnader

Time hos
oss

Hvorfor velge gynekolog hos Volvat?

Ekspert på kvinnehelse

Våre gynekologer har lang erfaring og spesialisering innen kvinnehelse og hjelper deg med alt fra kjønssykdommer til graviditet og overgangsalder. Du kan være sikker på at vi tar deg og dine plager på alvor.

Enestående kompetanse

På en gynekologisk kontroll tilbyr vi undersøkelse av underliv, celleprøve/HPV-prøve, innvendig ultralyd, testing av kjønnssykdommer og mulighet for å sette inn hormonspiral.

Bli sett, hørt og forstått

Hos Volvat kan du være trygg på at du blir mottatt av profesjonelle gynekologer som hjelper deg med nøye veiledning og behandling. Vi har både mannlige og kvinnelige gynekologer tilgjengelig.