Overbelastning av akillessenen

Akillessenen er en av kroppens sterkeste sener, og forbinder de store leggmusklene til helen. Store krefter tilsvarende flere ganger din egen kroppsvekt overføres gjennom senen for hvert steg når du løper. Den er derfor utsatt for overbelastning hos løpere, og står for 5-12% av alle løpsskader.

07.05.2019  |  Oppdatert: 20.05.2019

Ulike årsaker til smerte fra Akillessenen

Det er mange ulike årsaker og mekanismer som kan gi akillesplager. Noen skader kommer akutt, andre utvikler seg over tid. Årsaken til smerten kan også sitte i ulike deler av senen. Det er svært viktig at riktig årsak til smertene avdekkes for at riktige tiltak kan igangsettes. Ulike akillesplager krever ulik tilnærming i behandling og rehabilitering. Første råd er derfor; har du plager fra akillessenen, start med å få en grundig undersøkelse hos fysioterapeut eller lege som har erfaring med slike plager. I denne artikkelen vil det være akillestendinopati som omtales. Dette vil si smerte på grunn av en gradvis degenerering (slitasje) av senen, som følge av overbelastning over tid. Dette er nok den vanligste årsaken til smerter fra akillessenen vi ser i klinikken.

Symptomer

Hovedsymptomet på akillestendinopati er smerte, og som regel er det en gradvis smertedebut. Symptomene kan deles inn i fire faser. I første fase vil du kjenne smerter hovedsakelig etter aktivitet, som igjen forsvinner etter litt hvile. I andre fase vil du kjenne en lettere smerte under aktivitet, men som ikke nødvendigvis begrenser aktiviteten. Tredje fase kjennetegnes ved aktivitetssmerter som er såpass kraftige at de hindrer normal trening/aktivitet. I fjerde fase er det konstante smerter, det vil si også smerter i hvile. Det er glidende overganger mellom de ulike fasene. Et annet typisk symptom er en kraftig stivhetsfølelse i akillessenen om morgenen.

Behandling

Hvilke behandlingstiltak som igangsettes kommer an på hvilken fase du er i, mens korrigering av underliggende årsaker er viktig uavhengig av hvilken fase du er i. Dette kan innebære alt  fra korrigering av belastningsmønster, til omstrukturering av treningsopplegg. I tidlig fase vil mange ha gode resultater med avlastning, samt betennelsesdempende medisiner. Lenger ut i forløpet vil betennelsesdempende medisiner ha liten eller ingen effekt, mens aktiv rehabilitering har godt dokumentert effekt og vil være essensielt for å gjenvinne en sunn og sterk sene. Et aktivt rehabiliteringsregime vil bestå av systematisk opptrening av akillessenen med statiske, eksentriske og eksentrisk/konsentriske øvelser. Trykkbølgebehandling (ESWT) kan være et effektivt supplement i rehabiliteringen av langvarige akillesplager.

Forebygging

Har du utviklet en akillestendinopati, vil du etter all sannsynlighet måtte tilpasse treningen din i en lengre periode, og dermed sette for eksempel planlagt treningsopplegg på vent. Derfor er det viktig å forebygge. Enkle grep du selv kan gjøre er å variere treningsbelastning og intensitet. Løpe på variert underlag. Bruke godt skotøy. Få nok restitusjon mellom øktene, alt for mange går i den klassiske fellen; «too much, to soon, to fast».

Trenger du flere tips i forhold til skader/problemer under løping eller trening generelt?

Bestill konsultasjon hos våre dyktige personlige trenere og fysioterapeuter for nyttige tips og veiledning med trening og skader.

Les mer om fysioterapi

Les mer om personlig trening

Oslo Maraton og Volvat er gode samarbeidspartnere gjennom flere år

Se flere saker om Oslo Maraton

Relaterte tjenester

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.