Skap et godt arbeidsmiljø på hjemmekontoret

Med koronapandemien har langt flere stiftet bekjentskap med hjemmekontor og de fordeler og ulemper det medfører. Mange trives med å jobbe hjemmefra og opplever å være mer produktive, mens andre synes det er ensomt og savner kollegaer og stimuli i jobbhverdagen. Det er uvisst hvor lang tid det vil ta før man er tilbake på jobb som normalt – derfor bør du gjøre det du kan for å skape et godt arbeidsmiljø hjemme.

Paal Drummond - Fysioterapeut

10.11.2020

I en undersøkelse utført av fagforeningen NITO ble medlemmene spurt om hva de synes om hjemmekontorarbeidsplassen. Der rapporteres det at:

 • 80% av de spurte savner å treffe kollegaer
 • 80% savner sosiale møter på jobb
 • Rundt 75% mener den uformelle informasjonsflyten har blitt dårligere
 • 77% svarer at kontakten med kollegaer er dårligere
 • Nesten 50% sier den fysiske arbeidssituasjonen er verre
 • 86% gleder seg over å slippe jobbreisen

I en undersøkelse som Opinion utførte med spørsmål om det fysiske arbeidsmiljøet på hjemmekontoret, svarte hver fjerde person at de hadde fått smerter i rygg og nakke og andre muskel- og skjelettplager, etter noen uker med hjemmekontor.

Undersøkelsene viser at det er både psykososiale og fysiske utfordringer med hjemmekontor. Det er usikkert hvor lenge man må regne med å jobbe hjemmefra, så det er viktig at man tilpasser arbeidsplassen så godt det lar seg gjøre.

Den fysiske arbeidsplassen

 • Du bør ha en god stol som gir støtte i korsryggen. Hent gjerne kontorstolen din på jobben, eller kjøp en. Mange arbeidsgivere gir økonomisk støtte til anskaffelse av stol. En kontorstol gir flere muligheter til å variere sittestilling enn en vanlig kjøkkenstol og er som regel bedre ergonomisk utformet.

 • Bordet man sitter ved bør ikke være høyere enn at bordkanten er omtrent i nivå med navlen. Da får man lagt fra seg underarmene på bordflaten og på den måten skapt avlastning for skuldre og nakke. Har man ikke hev- og senk bord hjemme får man legge treklosser under bordbena hvis det er for lavt.

 • Godt arbeidslys er viktig, og dersom kjøkkenlampa over bordet er for svak, bør du investere i en god skrivebordslampe. Skjermen skal ikke være den sterkeste lyskilden. Taklyset bør ikke gi lys forfra eller rett over arbeidsplassen, men helst bakfra

 • Sett av et rom eller et hjørne i stua til arbeidsplass, slik man skiller arbeidsplassen fra resten av huset.

 • Å jobbe på laptop kan være utfordrende. Ekstern skjerm og tastatur vil gi deg bedre arbeidsbetingelser og mulighet for tilrettelegging. Et eksternt tastatur er bredere og gir bedre plass til hendene. En ekstern skjerm er større og gir bedre oversikt, samt at den er regulerbar. Overkant av skjerm skal være i høyde med øynene dine. Dette gir minst belastning på øynene og dermed bedre belastningsforhold i nakke.

Fysisk aktivitet

 • Mange nevner at de bruker enda mer tid foran skjermen på hjemmekontoret, og at det blir mer stillesitting. Det er derfor viktig å legge inn flere pauser hvor du får beveget deg. Sett en alarm på mobilen og beveg deg litt hver time. Få en rutine på å reise deg og gå under telefonsamtaler. Det er bra for øynene å få en pause fra skjermen. Ta gjerne en tur ut og få litt dagslys.

 • Sett av tid til å gjøre øvelser spesielt for nakke og skulderparti. Muskulaturen er utsatt for statisk belastning gjennom arbeidsdagen og har godt av aktivitet og bevegelse.

Psykososiale faktorer

 • Definer arbeidsdagen tidsmessig slik at du får et skille mellom arbeid og fritid. Det er viktig å ta seg helt fri fra jobb.

 • Bli enig med partner/ektefelle om hvordan rollefordelingen i hjemmet skal være slik at oppgaver i hjemmet også ivaretas.

 • Delta på videomøter slik at kontakten med kollegaer og ledelse opprettholdes. Det er viktig for å ha et aktivt forhold til arbeidet sitt ved å delta i beslutningsprosesser, på hjemmekontor kan terskelen for å droppe møter være lavere.

 • Skap digitale sosiale møtepunkter i arbeidsdagen med kollegaer slik at man kan diskutere utfordringer og snakke om problemer. Arranger kaffemøter slik man gjorde i korridoren på jobb.

Få hjelp av Volvats fysioterapeuter

Volvat fysioterapiavdeling tilbyr digital arbeidsplassvurdering på hjemmekontor både i samarbeid med Volvat Bedrift, og til deg som privatperson:

 • Møtene foregår på video og det er en-til-en samtaler

 • Her får du en vurdering av den fysiske arbeidsplassen din og veiledning i hvordan den kan forbedres.

 • Det gis tips og råd om variasjon av arbeidsstilling.

 • Det gis råd om pausebruk og aktivitet og generelt om hvordan man kan gjøre arbeidsdagen på hjemmekontoret best mulig.

 • Det kan settes opp et individuelt program med øvelser man kan gjøre i løpet av arbeidsdagen.

Bestill videotime for vurdering av arbeidsplassen på ditt hjemmekontor, eller les mer om Volvat Bedrift.

Jeg ønsker å vite mer om Volvat Bedrift

Kilder: Stami, Arbeidsgiverforeningen Spekter, Opinion

Paal Drummond

Fysioterapeut

Volvat Majorstuen, Volvat Nationaltheatret

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.