Ta hudsjekken!

Ta hudsjekken!

Se video med hudlege Sidsel Haug, som viser deg hvordan.

Nordmenn oppsøker lege for sin hudkreft for sent

- Jo raskere du kommer til behandling, jo høyere sannsynlighet er det for at du blir helt frisk. Derfor skal jeg nå vise deg hvordan du kan sjekke partneren din, foreldre eller gjerne naboen for den saks skyld, om de har irritable hudflekker, sår som ikke gror eller mistenkelige føflekker på kroppen. For finner du noen - så er det rett til legen!

Sidsel Haug, hudlege ved Volvat i Oslo

Ytterhuden mest utsatt

Våre farligste typer av hudkreft oppstår i ytterhuden. De siste årene har personer med diagnostisert hudkreft steget dramatisk.

Føflekkreft har økt med 25% de siste fem årene og plateepitelkreft har økt med omtrent 100% for både kvinner og menn siden tusenårsskiftet.

UV-stråling hovedårsak

De viktigste årsakene for alle typer hudkreft er eksponering for sol i kombinasjon med lys hud. For 90 prosent av hudkrefttilfellene har sammenheng med UV-stråling.

Etter fjorårets lange og usedvanlige solrike sommer, må alle ta ansvar for seg selv.... men også for andre!

Føflekkreft mest utbredt

At nordmenn også er på verdenstoppen i dødelighet ved føflekkreft må det gjøres noe med og det viktigste er å bry seg om hverandre, undersøke og gi beskjed!

Kreftformen som øker mest i Norge

Melanom i hud, eller såkalt føflekkreft er den alvorligste formen for hudkreft, og er den kreftformen som øker mest i Norge. Mest sannsynlig skyldes dette i hovedsak soling.

Forekomsten i sør er mer enn dobbelt så høy som forekomsten i nord. Dette samsvarer med forskjeller i UV-dose og klima mellom landsdelene. Siden år 2000 ser vi sterkest økning i vest, som nå har høyest forekomst for begge kjønn. En sannsynlig forklaring er økt reising til sol-destinasjoner.

Ta hudsjekken – slik gjør du det

Har du spørsmål om hudkreft?

Bestill konsultasjon eller les mer om våre hudlege-tjenester.