Vår erfaring er din trygghet

I løpet av snart 30 år har Frode Samdal møtt tusenvis av pasienter, og han kan derfor med sikkerhet si at plastisk kirurgi ikke er noe overklassefenomen.

Overlege dr. med. Frode Samdal er en av Norges mest erfarne og anerkjente plastiske kirurger.

Han har publisert et 50-talls vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskifter og skrevet flere lærebokskapitler.

Samdal har også vært invitert gjesteforeleser på en rekke plastikkirurgiske kongresser både i Europa, USA og Sør-Amerika, og har arbeidet som overlege i plastisk kirurgi ved Regionsykehuset i Trondheim og ved Rikshospitalet i Oslo.

I 1994 tok han sin doktorgrad på liposkulptur, eller moderne fettsuging, og han ble utnevnt som professor i plastisk kirurgi i 1997.

Uten skalpell

– Jeg har alltid vært interessert i form og farge, og har nok hatt større interesse for det estetiske enn det som skjer i den matematiske hjernehalvdelen. Det er nok dette som er grunnen til at jeg tidlig fikk interesse for plastisk kirurgi, sier Frode Samdal.

Etter snart 30 år i bransjen syns han fortsatt at arbeidsdagen som plastisk kirurgi er givende og utfordrende.

Mye er likt som den gang han begynte, men en del har forandret seg.

– En stor forskjell er at vi i dag har flere behandlinger som ikke foretas med skalpell, slik som for eksempel Botuliniumtoksin, Restylane og ulike laserbehandlinger. Dette har kommet etter at jeg begynte som plastisk kirurg og har vokst betydelig mer enn tradisjonell plastikkirurgi, sier han.

Gjennomtenkt valg

Det at plastisk kirurgi er et overklassefenomen og kun for de rike og berømte er ifølge Samdal en myte.

Slik er det ikke i dag, og slik var det heller ikke da han begynte med plastisk kirurgi i 1988.

– Pasientene kommer fra alle lag i samfunnet og er ingen uniform gruppe. Kvinner og menn som virkelig ønsker seg en operasjon, tar seg som regel råd til det, sier han.

De fleste pasientene som kommer til ham har også tenkt nøye gjennom valget sitt, og de aller fleste har realistiske forventninger til hva de kan oppnå med en operasjon.

Flest kvinner

Da Samdal startet sin karriere innen plastisk kirurgi var fem prosent av pasientene menn.

I dag har denne andelen økt til rundt 15 prosent, men fremdeles er det altså kvinner som utgjør den største pasientgruppen.

– Det er flere grunner til dette. Jeg tror ikke nødvendigvis menn er mindre forfengelige enn kvinner, men fortsatt er det nok slik at det er mer akseptert at en kvinne får foretatt for eksempel en facelift enn at en mann gjør det, sier han.

I tillegg tror legen mange menn er litt mer ”pysete” enn damer, og at det derfor også sitter lenger inne å la seg operere.

Større åpenhet

– Den sosiale aksepten av plastisk kirurgi er heldigvis noe av det som har endret seg de siste tiårene. Da jeg begynte var det ofte mye hysj hysj rundt det å bli operert, men i dag er det en helt annen grad av åpenhet, sier han.

Dette gjør det enklere å snakke med andre om at man vurderer en operasjon, og dermed er det også lettere for pasienter å forhøre seg og så velge hvilken klinikk de ønsker å bli operert på.

God vaktordning

– De fleste aktørene innen plastisk kirurgi i Norge er seriøse, men dessverre har vi sett unntak fra dette, sier Samdal.

Han anbefaler derfor å gjøre litt research før du bestiller en operasjon.

– Alle seriøse klinikker har en vaktordning slik at pasienten kan ta direkte kontakt med plastikkirurgen den første tiden etter operasjonen. Dersom plastikkirurgen skulle være tilreisende, må du forsikre deg om at en annen plastikkirurg ved klinikken kan ta hånd om deg dersom komplikasjoner skulle oppstå. På Volvat Stokkan er vi så heldige at vi har et team med fire plastikkirurger som stiller opp for hverandre dersom en av oss skulle være bortreist, sier han.

Sjekk renomméet

Sjekk også at klinikken har narkoselege, narkosesykepleiere og operasjonssykepleiere som arbeider full tid ved klinikken.

– En praksis basert på innleide vikarer er som regel et mindre bra konsept. Seriøse klinikker arbeider kontinuerlig med kvalitetssikring og er som regel ISO-sertifiserte, sier Samdal.

Sist, men ikke minst, er det viktig å sjekke renomméet og snakke med andre som har vært hos samme kirurg.

– Det er med plastisk kirurger som med andre leger - og for den saks skyld andre håndverkere – noen er dyktigere enn andre, sier han.

Det å la seg friste av gode tilbud og lavere priser i utlandet, vil han ikke anbefale.

– Det blir ofte et sjansespill. Du kan være heldig å komme til en meget dyktig kirurg, men det kan også gå motsatt vei, sier han.

Flest ansiktsoperasjoner

De første 20 årene av sin karriere ved Klinikk Stokkan utførte Samdal alle typer plastiske operasjoner, men de siste årene har han i all hovedsak gjort plastiske operasjoner i ansiktet.

Det vil blant annet si ansiktsløft (facelift)tunge øyelokk og poser under øynene.

I tillegg opererer han mange, oftest eldre, pasienter med hudkreft i ansiktet.

Sistnevnte er operasjoner som Volvat Stokkan gjør på oppdrag fra det offentlige.

– Plastiske ansiktsoperasjoner er utfordrende operasjoner som er faglig tilfredsstillende. Ved Volvat Stokkan er vi heldige å ha et stort antall plastiske operasjoner og et stort team med fire plastiske kirurger til å utføre disse operasjonene. To av plastikkirurgene jobber full tid på klinikken og to har i tillegg overlegestilling i plastikkirurgi på et offentlig sykehus, sier Samdal.

Får spesialisere seg

Moderne kirurgi blir stadig mer spesialisert og plastikkirurgi er intet unntak.

– Det store antallet plastikkirurgiske operasjoner Volvat Stokkan utfører samt det at vi er flere plastikkirurger gjør at hver enkelt av oss kan fokusere og spesialisere seg på ulike type inngrep. Dette er positivt, for det er ingen hemmelighet at jo mer du gjør av en type operasjon, jo bedre blir du til å utføre denne operasjonen, sier han.

Vektlegger minussidene

Pasientens første kontakt med klinikken skjer som regel på telefon eller via internett.

Deretter får vedkommende tilsendt skriftlig informasjon om den operasjonen som etterspørres, prisliste og beskrivelse av rutiner.

– I dette informasjonsmaterialet legges det større vekt på minussidene enn plussidene, for det positive ved en operasjon har som regel pasienten selv gjort seg opp en mening om, sier han.

Etter å ha lest informasjonsskrivene er det en del som konkluderer med at det inngrepet de hadde tenkt på likevel ikke er noe for dem.

Andre går videre i prosessen og bestiller en konsultasjon hos kirurgen, og etter denne vil omtrent 70 prosent gå videre til operasjon.

Ikke for alle

Årsakene til at det ikke blir operasjon kan være flere.

– Noen ganger er det medisinske forhold med økt operasjonsrisiko som gjør at kirurgen fraråder en tross alt «unødvendig» operasjon. Andre årsaker kan være psykiske eller psykososiale forhold eller at pasienten rett og slett har urealistiske forventinger, sier han.

Ifølge Samdal er det å plukke ut de pasientene som ikke bør opereres sannsynligvis både det viktigste og iblant det vanskeligste i en plastikkirurgisk praksis.

– Dersom man som plastikkirurg ikke føler seg noenlunde trygg på at aktuelle operasjon er i pasientens beste interesse, bør man ikke utføre inngrepet. Dette selv om pasienten insisterer. Jeg pleier å si at dette er som et giftemål, begge parter må være enige, hvis ikke blir det ikke noe av, sier han.

Han forteller at de aller fleste pasientene som blir frarådet operasjon har forståelse for dette og setter pris på at kirurgen gjør en samvittighetsfull bedømming og ikke bare opererer ut fra økonomiske motiver.

Volvat Stokkan

Frode Samdal grunnla i 1988 Klinikk Stokkan i Trondheim. Dette var byens første private kirurgiske klinikk.

I 2002 ble Klinikk Stokkan offentlig godkjent som privat sykehus.

I 2015 ble Klinikk Stokkan (Teres Stokkan) kjøpt av Volvat Medisinske Senter og heter i dag Volvat Stokkan.

Les mer og bestill konsultasjon

Relaterte tjenester

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.