Verdens KOLS-dag 20 nov 2019

KOLS er en folkesykdom som forekommer i økende grad hos eldre personer. I de nordiske landene har fire til seks prosent av den voksne befolkningen KOLS.

12.11.2019

Dr Saeed Vahedi, lungelege ved Volvat MajorstuenI følge ERS (European Respiratory Society) tilsier estimatene at KOLS vil være den 3 årsaken til død på verdensbasis i 2020 (i 1990 hadde den 6.plass). Bekymringsfullt er også den sterke økning av sykdommen blant kvinner.

Imidlertid kan KOLS forebygges og til dels behandles. Som en aktiv aktør innen lungemedisinsk helse, ønsker vi å bidra til å markere dagen både med informasjon og behandlingsmuligheter forteller vår lungelege Saeed Vahedi.

Hvorfor ønsker vi å støtte denne dagen?

Vi ønsker å støtte denne dagen for å rette fokus mot en sykdom som i følge Norges astma og allergiforbund er den raskest økende sykdommen i verden. I følge helsedirektoratet har om lag 250 000 – 300 000 personer KOLS i Norge, men under halvparten vet at de har sykdommen.

I og med at sykdommen utvikler seg sakte, kan symptomer mange tilfeller undervurderes frem til man har kommet et stykke ut i sykdomsforløpet.

Ved å oppdage KOLS tidlig og sette i gang tiltak vil man kunne bremse den videre utviklingen betydelig.

Hva er KOLS?

KOLS er forkortelse for Kronisk Obstruktiv Lunge Sykdom. KOLS er en samlebetegnelse på lungesykdommer med luftveisobstruksjon. Ved KOLS kan man finne forandringer i lungevevet og luftveiene forårsaket av betennelse som kan medføre til forsnevring av luftveiene.

Som en mulig effekt av dette vil man kunne føle seg tungpusten og være plaget av slim/hoste. Det finnes flere grader av KOLS, og klassifiseres fra en mild- meget alvorlig grad. Sykdommen utvikler seg sakte hos de fleste, så symptomene er ikke like fremtredenen hos alle med diagnosen.

KOLS er en irreversibel tilstand, så det å oppdage sykdommen tidlig, for så å bremse videre utvikling vil være essensielt. Røyking er den desidert vanligste årsaken til at man utvikler KOLS, og utgjør ca 80-90% av tilfellene.

Faren for å utvikle KOLS øker i takt med antall år man har røkt. I tillegg til sigaretter nevnes luftforurensing og arbeidsrelatert forurensing som årsaker til sykdommen. Men også underbehandlet astma, kan gå over til KOLS utvikling.

Diagnosen må stilles av en lege og gjøres ved bla. å gjennomføre en lungefunksjonsmåling (spirometri), og supplere med andre tilleggs undersøker der det er nødvendig.

Hvilke lungefunksjonsundersøkelser er aktuelle?

Spirometri-undersøkelse er en relativ enkel test som kan fortelle noe om hvordan lungene og luftrørsystemet fungerer.

Utførelse

Test personen blåser så hardt og mye man kan inn i ett munnstykke som måler mengde luft og strømningshastighet på luften man puster ut i 6 sekunder eller mer

Begrensninger

Spirometri kan ikke måle lungevolumer eller gassdiffusjon, som kan være aktuelt ved lungefibrose eller emfysem. Her bruker vi andre metoder.

Hva hvis jeg ikke får det til?

De aller fleste voksne kan få til denne undersøkelsen. Men der det ikke går bruker vi andre metoder for å få et inntrykk av hvordan lungene fungerer.

Dette er en spirometri-test

Spirometri er en måling av lungefunksjon. Testen går i grove trekk ut på å puste så hardt og mye man kan inn i ett munnstykke som måler mengde luft og strømningshastighet på luften man puster ut

Resultatet sammenlignes opp mot forventede verdier ut fra kjønn, alder og kroppshøyde. Ved hjelp av tallene kan en lege vurdere om det er sannsynlig at det foreligger en lungesykdom.

Er spirometritest noe for deg?

Svarer du ja på 3 eller flere av 5 spørsmål anbefaler vi å gjøre en spirometri-test:

1. Er du over 40 år?

2. Røyker du eller har røkt før?

3. Har du vært usatt for støv eller kjemikalier på jobb?

4. Er du ofte tungpusten sammenlignet med andre på din alder?

5. Opplever du ofte hoste og slim?

Få gratis spirometritest

Torsdag 21. november fra kl 08-16 kan du få tatt gratis spirometritest på lungeseksjonen hos Volvat Majorstuen.

Vi presiserer at dette ikke er noen legekonsultasjon, men et tilbud om gratis spirometri som kan si noe om evt behov for videre utredning hos lege. Vi kan tilby time raskt hos en av våre flinke lungeleger.

Alle 50 gratis spirometrier er nå gitt bort, og påmeldingen stengt

For å ta spirometri, anbefaler vi deg å snakke med din fastlege eller bestille time hos vår lungelege en annen dag.

Relaterte tjenester

Her for deg

For alle du er glad i

Vi er her for hver enkelt kunde og pasient – i de store øyeblikkene og i de vanskelige. Fysisk og digitalt. 

En halv million pasienter

Hvert år. Vi har kunnskapen, kapasiteten og bredden som skal til for å være nær i alle livets faser – fra det første steget til det siste.

Størst i Norge

Vi har behandlet pasienter i over 35 år, og er et av landets største private sykehus. Du kan være trygg på at vi er her når du trenger oss.