default-profile-picture.jpg

Bøhagen, Kine Bruås

Volvat Barcode
Jeg legger vekt på å møte deg der hvor du er, lytte, øke selvforståelse, og gi verktøy for mestring og endring

Ferdigutdannet psykolog ved NTNU i januar 2012, spesialist i barne- og ungdomspsykologi i 2019. Nesten 10 års erfaring fra psykisk helsevern for barn/unge og voksne.

Kine kan tilby hjelp med livsproblemer/kriser, selvutvikling, angst, depresjon/nedstemthet, og spiseforstyrrelser, samt utredning av psykiske lidelser inkl ADHD.

"Jeg liker å møte forskjellige mennesker med ulike utfordringer/problemer i livet, og se på hvordan jeg best kan hjelpe dem. Jeg legger vekt på å møte deg der hvor du er, lytte, øke selvforståelse, og gi verktøy for mestring og endring."

"Hos meg som psykolog vil du oppleve å bli sett, få hjelp til å se på problemer med nye øyne, og utvikle deg videre. Jeg tar imot barn/unge og foreldre, så vel som voksne."