Nina Bråthen

Psykolog
Volvat Majorstuen
Behandlingsområder: Angst, depresjons- og tvangslidelser

Nina Bråthen er utdannet fra Universitetet i Oslo i 2000 med 2 årig fordypning i kognitiv psykologi, og er fra 2018 godkjent spesialist innen klinisk voksen psykologi med psykoterapi.

Hun arbeider med angst, tvang og depresjonslidelser. Eksistensielle kriser, sorg og tap som ved alvorlig sykdom, død og livstraumer. Mer enn 15 års erfaring fra klinisk praksis.

Nina tar også inn pasienter i psykodynamisk psykoterapi som er en behandlingsform som baserer seg på regelmessige samtaler mellom pasient og terapeut. Behandlingen er systematisk arbeid over tid. Det dreier seg om å oppdage, forstå og bearbeide følelser, fantasier og opplevelser fra tidligere og nåværende relasjoner i livet samt bli klar over hvordan man unngår eller beskytter seg mot skremmende, smertefulle og forstyrrende tanker, følelser og opplevelser med beskyttelsesmekanismer som en gang kan ha vært nødvendige eller hensiktsmessige, men som i dag hindrer en i å leve et godt liv.

Gjennom samtalene utforskes ukjente sider av pasientens indre liv, sider som ofte kommer til uttrykk i form av angst, depresjon, tvangsplager eller kroppslige symptomer. Ofte vil dette henge sammen med livsvansker som samlivsproblemer, problemer med å fungere i jobb, studier eller i forhold til venner. Etter hvert som ens samspillmønster også trer frem i forholdet mellom pasient og terapeut, kan en oppdage og tydeliggjøre dette og bearbeide det sammen i terapien.

Fra før har Nina også spesialitet innenfor arbeidspsykologi i bruk av veiledning for ledere, grupper og ansatte.