Cecilia Eriksson

Psykolog
Volvat Nationaltheatret

Psykolog Cecilia Magdalena Eriksson har bred erfaring fra utredning och behandling av barn, ungdommer, voksne og eldre samt deres pårørende. Hun har mange års erfarenhet fra spesialisthelsetjensten med tilstander som involverer psykiatri, somatikk og kognisjon.

Behandlingsområder og aktuelle problemstillinger kan være psykiske tilstander som angst, depression, stress, utmattelse, relasjonsvansker, livskriser og eksistensiella vansker.

Cecilia tilbyr individualterapi til voksne og benytter primært en kognitiv tilnærming. Hun legger vekt på å tilby en behandling som oppleves trygg og meningsfull samt er tilpasset etter den enkeltes behov og ønsker.

Utdannet ved Køpenhavns universitet. I spesialisering til nevropsykolog og Ph.D-kandidat i en forskergruppe som ønsker å forbedre identifikasjonen av personer i den tidlige fasen av Alzheimers sykdom. Hun har også en videreutdanning i Kognitiv Atferds terapi, Acceptance Commitment therapy (ACT) og Motiverande samtale (MI).