Anne Hagerup Larsen

Psykologspesialist
Volvat Majorstuen

Anne Hagerup Larsen var ferdig utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen i 2007 og ble godkjent spesialist i klinisk voksenpsykologi i 2013.

Hun har lang erfaring innen arbeid med psykisk helse, blant annet fra allmennpsykiatriske avdelinger ved DPS, Raskere tilbake-prosjekt, privat virksomhet og BUP. Hun har tidligere jobbet ved Volvat Lillehammer.

Anne har i tillegg jobbet ved spesialpoliklinikk for spiseforstyrrelser, personlighetsforstyrrelser og relasjonelle traumer (kompleks PTSD), innen akutteam med kriseintervensjoner, traumer og rådgivning, samt med suicidologi og rus.

Hun er utdannet kunstterapeut, har videreutdanning i kognitiv terapi og danseterapi, samt EMDR-behandling (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Hun har en master i miljøpsykologi og tar for tiden en PhD i miljøpsykologi og innovasjon med spesielt fokus på arkitekturpsykologi og helsebygg, samt terapeutisk bruk av naturen.

Hun er opptatt av mestring, ressurser, relasjoner, stresshåndtering, oppmerksomt nærvær (mindfulness) og kreativitet. I tillegg kan hun tilby psykoterapiveiledning og rådgivning innenfor interesseområdene.