Anne Hagerup Larsen

Psykologspesialist
Volvat Lillehammer

Anne Hagerup Larsen var ferdig utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen i 2007 og ble ferdig godkjent spesialist i klinisk voksenpsykologi i 2013.

Hun har lang erfaring innen arbeid med psykisk helse, blant annet fra allmennpsykiatriske avdelinger ved DPS, Raskere tilbake, privat virksomhet og BUP.

Anne har i tillegg jobbet ved spesialklinikker for spiseforstyrrelser, personlighetsforstyrrelser og relasjonelle traumer (kompleks PTSD), innen akutteam med kriseintervensjoner, traumer og rådgivning, samt med suicidologi, rus og pedagogikk.

Hun har videreutdanning i kognitiv terapi og danseterapi og er utdannet kunstterapeut. Hun er opptatt av mestring, ressurser, relasjoner, stressmestring, mindfulness (oppmerksomt nærvær) og kreativitet.