Maria Veronica Lien

Psykolog
Volvat Majorstuen
Behandlingsområder: Angst, depresjon, traumer, relasjonelle vansker og andre livsutfordringer. Utredning, individualsamtaler og parsamtaler.

Maria Veronica Lien er utdannet psykolog fra NTNU i Trondheim i 2010, og har vært ved Volvat siden 2017. Hun har tatt spesialisering innen klinisk voksenpsykologi.

Maria Veronica Lien har erfaring fra poliklinisk arbeid med barn og ungdom og med voksne gjennom 8 år innen offentlig psykisk helsevern, både poliklinisk og på døgnavdeling.

Hun har erfaring med behandling av et bredt spekter av psykiske lidelser og vansker, deriblant angst og depresjon, traumeproblematikk, ADHD, selvfølelsesproblematikk, stressreaksjoner, utbrenthet og relasjonelle vansker.